اولين شخصي که دستگاه هاي موسيقي عرب را بر روي قرآن کريم پياده کرد و قرآن را با صوت خواند


اولين شخصي که دستگاه هاي موسيقي عرب را بر روي قرآن کريم پياده کرد و قرآن را با صوت خواند
    اولين شخصي که دستگاه هاي موسيقي عرب را بر روي قرآن کريم پياده کرد و قرآن را با صوت خواند چه کسي بود؟

پاسخ :


نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده مي‌شود آن دو سوره كدامند؟

1:كدام سورة قرآن به «المصابيح» معروف است؟

استاد محمّد رفعت، که از اساتید معروف در بین ایرانیان نیز هست، اولین شخصی هست که دستگاه موسیقی عرب را بر روی قراون کریم پیاده نمود و قراون را با صوت قرائت کرد.


سوره‌اي كه به «ملائكه» نيز منسوب است چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌هاي بهشتي در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا
نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي‌شود؟
كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنيم نام نوعي از سبزيجات مي‌شود؟
نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي ديگر از سوره‌هاي قرآن مي‌شود؟
سوره‌هايي كه نام آنها از اولين كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟
نام چند سوره را ببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟
نام كدام سوره قرآن است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي از شهرهاي عربستان مي‌شود؟
چند سوره با كلمه «الم» آغاز مي‌شوند؟
كدام سوره به «السبع المثاني» نيز معروف است؟
به كدام سوره «العقود» نيز گفته مي‌‌شود؟
به كدام سوره «موسي و فرعون» هم مي‌گويند؟
Update a backend database on software update with Java
Database Choice for a C# 2008 front end
Is there set division in SQL?
How to convert legacy Interbase DB to SQL Server?
Update VERY LARGE PostgreSQL database table efficiently
Maintaining Multiple Databases Across Several Platforms
Simple database application for Windows
Database schema for a hierarchial groups
File System Management Tools
Best practices for manipulating database result sets in Python?
*