6 بهمن چه روزی است؟


6 بهمن چه روزی است؟
    6 بهمن چه روزی است؟

پاسخ :


"روز بزرگداشت مولوي" چه روزي است؟

1:"روز جهاني ناشنوايان" چه روزي است؟

ششم بهمن، سالروز حماسه امت آمل می باشد.


"روز همبستگي و همدردي با کودکان و نوجوانان فلسطيني" چه روزي است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews