سالروز "شهادت آيت الله قدوسي و سرتيپ وحيد دستجردي" چه روزي است؟


سالروز "شهادت آيت الله قدوسي و سرتيپ وحيد دستجردي" چه روزي است؟
    سالروز "شهادت آيت الله قدوسي و سرتيپ وحيد دستجردي" چه روزي است؟

پاسخ :


25 آذر چه روزی است؟

1:26 آذر چه روزی است؟

چهاردهم شهریور، سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی می باشد.


12 محرم چه روزی است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews