20 خرداد چه روزی است؟


20 خرداد چه روزی است؟
    20 خرداد چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)" چه شکلیه؟

1:تابلوی "حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)" چه شکلیه؟

بیستم خرداد، سالروز شهادت آیت الله سعیدی بدست ماموران ستم شاهی در سال 1349 خورشیدی می باشد.


تابلوی "حاشیه و جهت نما به راست (تکی)" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews