10 شهریور چه روزی است؟


10 شهریور چه روزی است؟
    10 شهریور چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "عبور معلولین" چه شکلیه؟

1:تابلوی "عبور نابینایان" چه شکلیه؟

دهم شهریور، روز موسسه ماليداری اسلامی (سالروز تصویب قانون عملیات موسسه ماليی بدون ربا در سال 1362 خورشیدی) می باشد.


تابلوی "کابل روگذر برق" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews