تابلوی "ایستادن ممنوع" چه شکلیه؟


تابلوی "ایستادن ممنوع" چه شکلیه؟
    تابلوی "ایستادن ممنوع" چه شکلیه؟

پاسخ :


تابلوی "پایان بزرگراه" چه شکلیه؟

1:تابلوی "پایان سرعت توصیه شده" چه شکلیه؟

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews