تابلوی "عبور چرخ دستی ممنوع" چه شکلیه؟


تابلوی "عبور چرخ دستی ممنوع" چه شکلیه؟
    تابلوی "عبور چرخ دستی ممنوع" چه شکلیه؟

پاسخ :


تابلوی "مسجد" چه شکلیه؟

1:تابلوی "منطقه مسکونی" چه شکلیه؟

در شکل زیر تابلوی "عبور چرخ دستی ممنوع" نشان داده شده هست.

تابلوی "هتل (استراحتگاه)" چه شکلیه؟


تابلوی "نیروی انتظامی" چه شکلیه؟


تابلوی "استراحتگاه (کاروان)" چه شکلیه؟
لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

تابلوی "شروع محل پیاده روی" چه شکلیه؟


تابلوی "تفرجگاه" چه شکلیه؟


پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews