تابلوی "عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع" چه شکلیه؟


تابلوی "عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع" چه شکلیه؟
    تابلوی "عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع" چه شکلیه؟

پاسخ :


2 اردیبهشت چه روزی است؟

1:22 آوریل چه روزی است؟

در شکل زیر تابلوی "عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع" نشان داده شده هست.

3 اردیبهشت چه روزی است؟


5 اردیبهشت چه روزی است؟


9 اردیبهشت چه روزی است؟
لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

10 اردیبهشت چه روزی است؟


1 مه چه روزی است؟


پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews