تابلوی "خروجی از آزادراه 300 متر" چه شکلیه؟


تابلوی "خروجی از آزادراه 300 متر" چه شکلیه؟
    تابلوی "خروجی از آزادراه 300 متر" چه شکلیه؟

پاسخ :


18 مه چه روزی است؟

1:30 اردیبهشت چه روزی است؟

در شکل زیر تابلوی "خروجی از آزادراه 300 متر" نشان داده شده هست.

1 خرداد چه روزی است؟


3 خرداد چه روزی است؟


14 خرداد چه روزی است؟
لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

15 خرداد چه روزی است؟


5 ژوئن چه روزی است؟


پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews