تابلوی "حداقل سرعت در خط عبور" چه شکلیه؟


تابلوی "حداقل سرعت در خط عبور" چه شکلیه؟
    تابلوی "حداقل سرعت در خط عبور" چه شکلیه؟

پاسخ :


1 تیر چه روزی است؟

1:10 رجب چه روزی است؟

در شکل زیر تابلوی "حداقل سرعت در خط عبور" نشان داده شده هست.

13 رجب چه روزی است؟


26 ژوئن چه روزی است؟


7 تیر چه روزی است؟
لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

8 تیر چه روزی است؟


10 تیر چه روزی است؟


پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews