تابلوی "خط ویژه یك طرفه از چپ" چه شکلیه؟


تابلوی "خط ویژه یك طرفه از چپ" چه شکلیه؟
    تابلوی "خط ویژه یك طرفه از چپ" چه شکلیه؟

پاسخ :


15 رمضان چه روزی است؟

1:4 شهریور چه روزی است؟

در شکل زیر تابلوی "خط ویژه یك طرفه از چپ" نشان داده شده هست.

5 شهریور چه روزی است؟


18 رمضان چه روزی است؟


8 شهریور چه روزی است؟
لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

20 رمضان چه روزی است؟


21 رمضان چه روزی است؟


پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews