تابلوی "گذرگاه عابر پیاده" چه شکلیه؟


تابلوی "گذرگاه عابر پیاده" چه شکلیه؟
    تابلوی "گذرگاه عابر پیاده" چه شکلیه؟

پاسخ :


21 شهریور چه روزی است؟

1:27 شهریور چه روزی است؟

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews