تابلوی "پارک سوار" چه شکلیه؟


تابلوی "پارک سوار" چه شکلیه؟
    تابلوی "پارک سوار" چه شکلیه؟

پاسخ :


تابلوی "جهت حرکت در میدان" چه شکلیه؟

1:تابلوی "حداقل سرعت 60 کیلومتر در ساعت" چه شکلیه؟

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews