تابلوی "عبور دانش آموزان" چه شکلیه؟


تابلوی "عبور دانش آموزان" چه شکلیه؟
    تابلوی "عبور دانش آموزان" چه شکلیه؟

پاسخ :


تابلوی "عبور دوچرخه ممنوع" چه شکلیه؟

1:تابلوی "فقط عبور به چپ مجاز" چه شکلیه؟

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews