تابلوی "کاهش خطوط عبور" چه شکلیه؟


تابلوی "کاهش خطوط عبور" چه شکلیه؟
    تابلوی "کاهش خطوط عبور" چه شکلیه؟

پاسخ :


تابلوی "فقط عبور اتوبوس" چه شکلیه؟

1:تابلوی "فقط عبور دوچرخه و پیاده" چه شکلیه؟

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews