از دین برگشتن


از دین برگشتن
    از دین برگشتن

پاسخ :


اسب

1:اسب سفید

ارتداد


اسب سیاه
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 01:21 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews