گناهکار


گناهکار
    گناهکار

پاسخ :


گیاهی علفی و معطّر با برگ های بسیار نازک

1:گوشه ای در دستگاه نوا

فاجر


گوشه ای در دستگاه همایون
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 02:31 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


گودالی در اقیانوس آرام که عمیق ترین نقطه آبی در دنیا است

2:گیاهی دارای ساقه کوتاه و گل های زرد که برای معالجه جراحت به کار می رود

خاطی


گیاه نان کلاغ
najibifar در تاریخ 7 مرداد ماه سال 1394 در ساعت 06:19 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews