كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي شنيد؟


كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي شنيد؟
    كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي شنيد؟

پاسخ :


نخستين توسعه مسجدالنبي در چه سالي و توسط چه کسي انجام

1:چه کسي نام کشور عربستان را المملکه السعوديه گذاشت؟الف)

حضرت سلیمان (ع)


مطابق روايت امام صادق (ع) اولين کسي که پرده بر کعبه پوشانده
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

سيد البطحاء لقب چه کسي است؟الف) قصي بن کلابب) عبد منافج)
ماه هاي حرام کدامست؟الف) ذي القعده - ذي الحجه - محرم -
وادي محسر کجاست و چه واقعه تاريخي در آنجا رخ داده است؟الف)
به فرموده امام صادق (ع) حطيم کجاست؟الف) قسمتي از ديوار
جنگ احد در چه سالي بود و کداميک از ياران پيامبر به شهادت
واقعه مباهله در کجا و با چه کساني تحقق يافت؟الف) با يهوديان
نقطه آغاز نهضت جهاني حضرت مهدي (عج) کجاست؟الف) کنار حجر
واقعه حره چيست؟الف) قيام مردم مدينه بر عليه امويانب)
هنگامي که آدم و حوا از بهشت رانده شدند در کجا فرود آمدند؟الف)
حجه الوداع در چه سالي بوده است؟الف) سال هشتم هجرتب)
ماه هاي حج کدامند؟الف) رجب - شعبان - رمضانب) شوال - ذي
What's a good threadsafe singleton generic template pattern in C#
What design pattern?
Proper Design of a MVC Project
Problems implementing the “Observer” pattern
Reference to Design Patterns in ANSI C?
What factors drive you to use embedded scripting in your applications?
Observer pattern implemented in C# with delegates?
best language or program for finding patterns and statistical analysis? [closed]
Any suitable patterns for this problem?
Factory pattern in java
*