اصل "شوراي نگهبان" در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

یک+قانون+اکثریت+-+اقلیت+N-M+برای+مدل+آتوماتای+Brin+Brin+پیشنهاد" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">یک قانون اکثریت - اقلیت N-M برای مدل آتوماتای Brian Brain پیشنهاد
توضیح+دهید+که+قواعد+آتوماتای+سلولی+یک+بعدی+که+قادر" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">توضیح دهید که قواعد آتوماتای سلولی یک بعدی که قادر
یک+روش+پیاده+سازی+گیت+های+منطقی+استفاده+از+قواعد+بازی" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">یک روش پیاده سازی گیت های منطقی استفاده از قواعد بازی
قوانین+آتوماتای+wireworld+چیست؟" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">قوانین آتوماتای wireworld چیست؟
گیت+منطقی+AND+چگونه+با+استفاده+از+آتوماتای+wireworld+پیاده" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">گیت منطقی AND چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده
گیت+منطقی+NOT+چگونه+با+استفاده+از+آتوماتای+wireworld+پیاده" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">گیت منطقی NOT چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده
ASP.NET MVP - Utilizing User Controls
Deriving static members
Can you hide data in text?
How Do I Find Out If An Object Is Locked? c#
What is your understanding of the Repository Pattern?
Is there a design pattern that addresses how to manage multiple similar objects?
WCF Data Contract and Reference Entity Data?
C++ Singleton design pattern
MVVM, Animations and Commanding - Best way to kick off animations?
Singleton code excerpt, an interview-question

اصل "شوراي نگهبان" در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل "شوراي نگهبان" در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">آیا برنامه ای برای شبیه سازی انواع گیت های منطقی در

1:dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">
اصل نود و یک (91) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل شورای نگهبان" نیز شناخته می شود.

dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right"> dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">روش های مختلف بستن بند کفش چیست؟
اصل نود و یکم (91) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">اگر عمل های صادر شده از طرف یک عامل در مثال ماشین جاروگر


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">فرض کنید میمونی در یک اتاق بسته با یک درب و یک پنجره
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون پايه ی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با اونها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود..
dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">در مسئله ماشین جاروگر که بصورت استنتاجی مبتنی بر منطق
  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات وقت و مسایل روز.


    dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">تقسیم بندی انسان ها از نظر دکتر علی شریعتی چگونه است؟
    انتخاب این عده با مقام رهبری هست.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون پايه ی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با اونها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات وقت و مسایل روز.

انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری هست.

۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 10:05 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews

متن+کامل+"شعر+مرغ+سحر+ناله+سر+کن+داغ+مرا+تازه+تر+کن"+چیست؟" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">متن کامل "شعر مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن" چیست؟
تفاوت+regression+plnner+و+progression+plnner+چیست؟+کدام+روش+برای+هر" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">تفاوت regression planner و progression planner چیست؟ کدام روش برای هر
حافظ اصالتا اهل کجا بوده است؟(پدر و مادرش اهل کجا بوده
چگونه+می+توان+تراز+های+ممکن+lignment+بین+دو+رشته+دی+ان" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">چگونه می توان تراز های ممکن (alignment) بین دو رشته دی ان
spn+id"ctl00_Plc_Lbel_Text_title">سلام+میخواستم+بپرسم++تفاوت+operon" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">سلام میخواستم بپرسم: تفاوت operon
الگوریتم+نرم+افزار+میراندا+miRnd+برای+شناسایی+تراز" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">الگوریتم نرم افزار میراندا (miRanda) برای شناسایی تراز
What's a good threadsafe singleton generic template pattern in C#
What design pattern?
Proper Design of a MVC Project
Problems implementing the “Observer” pattern
Reference to Design Patterns in ANSI C?
What factors drive you to use embedded scripting in your applications?
Observer pattern implemented in C# with delegates?
best language or program for finding patterns and statistical analysis? [closed]
Any suitable patterns for this problem?
Factory pattern in java
*