<div dir=rtl>تعداد نرون های لایه پنهان شبکه عصبی چگونه بدست می آید؟    
تعداد نرون های لایه پنهان شبکه عصبی چگونه بدست می آید؟

پاسخ :


dir=rtl>دوکاتي (شرکت موتور سيکلت‌‌سازي ايتاليايي) چرا و چگونه موفق شد از Bricks به clicks

1:dir=rtl>در برونسپاری فعاليتهای يک شرکت، چه معيارهايی را در نظر می گيريد؟

تا جایی که من می دونم هنوز یک روش برای پیدا کردن تعداد بهینه نرون های لایه پنهان شبکه عصبی وجود ندارد.


dir=rtl>چگونه می توان يک شرکت را درانجام BPR مبتنی بر IT موفق قلمداد کرد؟ چه نشانه ها و
توی مقالاتی هم که من دیدم همگی از روش آزمون و خطا برای تشخیص این مسئله هستفاده کردند.

dir=rtl>چسبندگي (stickiness) در دنياي ITM را شرح داده و تجزيه و تحليل کنيد. از مدل پرتر نيز استفاده


dir=rtl>-سه فرآيند اصلي در هر سازمان (CRM، نوآوري، مديريت زير ساختار) را از نقطه‌نظر
یک نکته کلی که وجود دارد این هست که پیچیدگی شبکه عصبی باید با درجه غیرخطی بودن مسئله موردنظر همخوانی داشته باشد.

dir=rtl> dir=rtl> dir=rtl>البته یک سری روش ها مثل "رشد و هرس"، "جستجوی مکاشفه ای" و بهینه سازی از طریق الگوریتم های تکاملی پیشنهاد شده هست.

راهنمایی کلی در انتخاب تعداد نرون های لایه مخفی یا پنهان اون هست که تعداد اونها فقط باید به اندازه ای بزرگ باشد که مسئله مورد نظر را حل کند.

اگر تعداد اونها با اندازه کافی نباشد ممکن هست شبکه قادر به حل مسئله نباشد.

اگر تعداد اونها بیش از حد باشد قدرت تعمیم پذیری شبکه کاهش می یابد.

در حال حاضر پیدا کردن بهینه ترین ساختار شبکه عصبی برای یک کاربرد خاص یک هنر هست تا یک علم.


hamed در تاریخ 2 دی ماه سال 1390 در ساعت 12:47 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews