موارد و عوارض مصرف <b>آدنوزین (ADENOSINE)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>آدنوزین</b> چیست؟


موارد و عوارض مصرف آدنوزین (ADENOSINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آدنوزین چیست؟
    موارد و عوارض مصرف آدنوزین (ADENOSINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آدنوزین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف کلرتالیدون (Chlorthalidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرتالیدون

1:موارد و عوارض مصرف لوزاتان (LOSATAN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوزاتان چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
حملات تاکیکاردی قلبی ().


موارد و عوارض مصرف نئومایسین (Neomycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نئومایسین

عوارض جانبی:
تاری دید, سر گیجه, درد قفسه سینه, و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
حساسیت مفرط, بلوک قلبی درجه 2 و 3 و بیماری سینوس بیمار, در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی:
تاری دید, سر گیجه, درد قفسه سینه, و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد.
هشدار:
حساسیت مفرط, بلوک قلبی درجه 2 و 3 و بیماری سینوس بیمار, در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.
اطلاعات دیگر:
نوشدیدن قهوه سپس مصرف دارو مفید نیست.


موارد و عوارض مصرف اسید اتاکرینیک (Ethacrynic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اسید
در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود, پس از مصرف دارو برافروختگی صورت بروز می کند, حملات برونکو اسپاسم ممکن هست بروز کند.
اشكال دارویی:
تزریقی (آمپول)
اطلاعات دیگر:
نوشدیدن قهوه سپس مصرف دارو مفید نیست.


موارد و عوارض مصرف بلادونا ارگوتامین پی.بی (BELADONA ERGOTAMINE P.B) چیست؟ منع مصرف و تداخل
در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود, پس از مصرف دارو برافروختگی صورت بروز می کند, حملات برونکو اسپاسم ممکن هست بروز کند.

برگرفته از : دارونما .
موارد و عوارض مصرف میترامایسین (MITHRAMAYCIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی میترامایسینموارد و عوارض مصرف نافیسیلین (NAFICILIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نافیسیلین
پزشک اونلاین در تاریخ 16 شهریور ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews