موارد و عوارض مصرف <b>مولتی ویتامین (Multivitamin)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>مولتی


موارد و عوارض مصرف مولتی ویتامین (Multivitamin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مولتی
    موارد و عوارض مصرف مولتی ویتامین (Multivitamin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مولتی ویتامین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف شارکول (ذغال) فعال (CHATCOAL ACTIVATED) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی شارکول

1:موارد و عوارض مصرف آمپی سیلین (AMPICILIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمپی سیلین

موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های مولتی ویتامین جهت تامین ویتامینها در بیمارانی كه از تغذیه كافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی اونها فاقد موادغذایی ضروری و كافی هست و همچنین در بیمارانی كه نیاز به این مواد بطور موقت در اونها افزایش یافته هست (مانند زنان باردار و در دوران شیردهی)مصرف می شود.


موارد و عوارض مصرف پنتوزوسین (PENTOZOCINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنتوزوسین

اشكال دارویی:
Oral DropsSyrupffervescentCoated ablet

موارد و عوارض مصرف واکسن کزاز و دیفتری (Diphtheria & Tetanus Toxoids (DT)) چیست؟ منع مصرف و تداخل
(/ml)(/5ml)abletor Capsule

موارد و عوارض مصرف پابا- کا (Paba-K) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پابا- کا چیست؟
1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUit

موارد و عوارض مصرف داکسی سایکلین (DOXY CYCLINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی داکسی
0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgit B1

موارد و عوارض مصرف دروپریدول (DROPRIDOL) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دروپریدول
400 IU400 IU--400 IUit D

موارد و عوارض مصرف ادروفونیوم (EDROPHONIUM) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ادروفونیوم
0.6 mg1.2 mg2.5 mg1.7 mgit B2
5 IU15 IU2.5 mg15 IUit
0.4 mg1 mg4 mg2 mgit B6
------400 mcgFolic cid
1.5 mcg4.5 mcg2 mcg6 mcgit B12
8 mg13.5 mg20 mg20 mgNicotinamide
35 mg60 mg100 mg60 mgit C
----8 mg--Calcium
antothenate
----30 mcg--Biotin
Oral DropsSyrupffervescentCoated ablet
(/ml)(/5ml)abletor Capsule
1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUit
0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgit B1
40

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews