موارد و عوارض مصرف <b>لاگزاریسین (Laxaricin)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>لاگزاریسین</b>


موارد و عوارض مصرف لاگزاریسین (Laxaricin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لاگزاریسین
    موارد و عوارض مصرف لاگزاریسین (Laxaricin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لاگزاریسین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف آمفوتریسین بی (Amphotericin B) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمفوتریسین

1:موارد و عوارض مصرف ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت (Anti T hymocyte Immunoglo) چیست؟ منع مصرف و

موارد و مقدار مصرف:
لاگزاریسین به عنوان مسهل جهت آماده سازی كولون و ركتوم برای انجام مطالعات رادیوگرافی و آمادگی قبل از اعمال جراحی به كار می رود.


موارد و عوارض مصرف آپروتینین (ویال تراسیلول) (Aprotinin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

عوارض جانبی:
كرامپ ،اسهال ،آروغ زدن ،تهوع ،تحریك پوست اطراف ناحیه مقعد و بثورات جلدی از عوارض جانبی دارو هستند.
مکانیسم اثر:
روغن كرچك در روده كوچك توسط اونزیم های لیپاز پانكراس هیدرولیزشده و به گلیسرول و ریسینولییك اسید تبدیل می شود.


موارد و عوارض مصرف آزیترومایسین (Azithromycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آزیترومایسین
ریسینولییك اسید مانند سایر سورفكتانتهای اونیونیك با اثر مستقیم روی عضلات صاف روده كوچك ،باعث افزایش حركات پریستالتیك روده و كاهش جذب آب و الكترولیتها می شود.


موارد و عوارض مصرف براکتانت (Beractant) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی براکتانت چیست؟
این اثر احتمالا ناشی از تحریك شبكه عصبی داخل دیواره ای می باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
1.


موارد و عوارض مصرف بتانکول کلراید (Bethanechol chloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بتانکول
این فرآورده مانند سایر ملین ها،در دردهای شكمی با علت نامشخص ،انسداد روده ،آپاندیسیت و یا نشانه های اون ،تهوع ،استفراغ و حساسیت به روغن كرچك نباید مصرف شود.


موارد و عوارض مصرف بورتزومیب (Bortezomib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بورتزومیب


موارد و عوارض مصرف بوتولینیوم (Botulinum T) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوتولینیوم
2.

روغن كرچك طی بارداری به علت ایجاد پرخونی در ناحیه لگن كه ممكن هست باعث شروع واكنش های تحریكی رحم شود منع مصرف دارد.عوارض جانبی:
كرامپ ،اسهال ،آروغ زدن ،تهوع ،تحریك پوست اطراف ناحیه مقعد و بثورات جلدی از عوارض جانبی دارو هستند.
هشدار:
1.این فرآورده مانند سایر ملین ها،در دردهای شكمی با علت نامشخص ،انسداد روده ،آپاندیسیت و یا نشانه های اون ،تهوع ،استفراغ و حساسیت به روغن كرچك نباید مصرف شود.


2.روغن كرچك طی بارداری به علت ایجاد پرخونی در ناحیه لگن كه ممكن هست باعث شروع واكنش های تحریكی رحم شود منع مصرف دارد.نکات قابل توصیه به بیمار:
مصرف حداقل 8-6 لیوان آب در روز برای كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگیری از كاهش آب بدن بیمار ضروری هست.
اشكال دارویی:
Oil For mulsion:60 ml

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 18 تیر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews