موارد و عوارض مصرف <b>تری فلوپرازین (Trifluoperazin)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>تری فلوپرازین</b>


موارد و عوارض مصرف تری فلوپرازین (Trifluoperazin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تری فلوپرازین
    موارد و عوارض مصرف تری فلوپرازین (Trifluoperazin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تری فلوپرازین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف سیکلوپنتولیت (Cyclopentolate HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیکلوپنتولیت

1:موارد و عوارض مصرف سیتارابین (Cytarabine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیتارابین

موارد و مقدار مصرف:
تری فلویوپرازین در درمان اسكیزوفرنی و حالات روانی دیگر مثل جنون و مانیا مصرف می گردد.


موارد و عوارض مصرف داکتینومایسین (Dactinomycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی داکتینومایسین
همچنین در كوتاه مدت به عنوان داروی كمكی در درمان تحریكات روانی حركتی و هیجان و نیز كنترل هستفراغ و تهوع شدید به كار می رود.


موارد و عوارض مصرف دانازول (Danazol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دانازول چیست؟


موارد و عوارض مصرف دسموپرسین استات (Desmopressin Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دسموپرسین
خوراكی بزرگسالان:

موارد و عوارض مصرف دیسولفیرام (Disulfiram) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیسولفیرام
در اسكیزوفرنی و حالات دیگر روانی ،درمان كمكی كوتاه مدت تحریكات روانی حركتی و هیجانی ابتدا 5 میلی گرم 2 بار در روز مصرف گردیده سپس یك هفته مقدار اون تا 5 میلی گرم افزایش می یابد، سپس به فاصله هر 3 روز بر حسب جواب دهی بیمار میزان مصرف دارو تنظیم می گردد.


موارد و عوارض مصرف دوبوتامین (Dobutamine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوبوتامین
در درمان كمكی كوتاه مدت اضطراب شدید و یا به منظور كنترل هستفراغ و تهوع شدید 4-2 میلی گرم در مقادیر منقسم و در صورت نیاز تا 6 میلی گرم روزانه به كار می رود.


موارد و عوارض مصرف دوپامین (Dopamine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوپامین چیست؟

كودكان:
در درمان اسكیزوفرنی و اختلالات روانی دیگر و هیجانات در كودكان تا 12 سال ،ابتدا تا 5 میلی گرم روزانه در مقادیر منقسم تجویز می شود سپس بر حسب جواب دهی بیمار، سن و وزن ،میزان مصرف تنظیم می گردد.

در درمان كمكی و كوتاه مدت اضطراب شدید و كنترل هستفراغ یا تهوع شدید در كودكان 5-3 سال، تا 1 میلی گرم روزانه و در بچه های 12-6 ساله تا 4 میلی گرم روزانه تجویز می گردد.


تزریقی
به میزان 3-1 میلی گرم روزانه در مقادیر منقسم ،حداكثر تا 6 میلی گرم روزانه و در كودكان mg/kg 50 در روز تزریق می گردد.عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصا واكنش های دیستونیك و آكاتزی ،خواب آلودگی ،اثرات ضدموسكارینی و كمی فشارخون ،افزایش سرعت ضربان قلب ،آریتمی و سندرم شبه سنكوب از جمله عوارض جانبی دارو هستند.
مکانیسم اثر:
تری فلویوپرازین اثر درمانی خود را عمدتا با مهار گیرنده های دوپامینی بعد سیناپسی در سیستم مزولیمبیك و برخی نواحی دیگر مغز اعمال می نماید.

همچنین گیرنده های موسكارینی و آلفا آدرنرژیك نیز تا حدودی بوسیله این دارو مهار می شوند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
همراه با سایر داروهای مضعف CNS یا تضعیف كننده مغز هستخوان ،در بیماران در حال اغماء، ضعف مغز هستخوان یا سابقه صدمات كبدی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصا واكنش های دیستونیك و آكاتزی ،خواب آلودگی ،اثرات ضدموسكارینی و كمی فشارخون ،افزایش سرعت ضربان قلب ،آریتمی و سندرم شبه سنكوب از جمله عوارض جانبی دارو هستند.
هشدار:
همراه با سایر داروهای مضعف CNS یا تضعیف كننده مغز هستخوان ،در بیماران در حال اغماء،ضعف مغز هستخوان یا سابقه صدمات كبدی نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.از قطع ناگهانی دارو خودداری شود.


2.تركیبات روان گردان عموم نباید در افراد با سابقه سندرم نورولپتیك بدخیم مصرف شوند.

هر چند در بعضی موارد بدون بروز مجدد این سندرم به كار رفته اند.اشكال دارویی:
Coted ablet:1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg
Injection:1 mg/ml

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 6 آذر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews