موارد و عوارض مصرف <b>دیترانول (Dithranol)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>دیترانول</b> چیست؟


موارد و عوارض مصرف دیترانول (Dithranol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیترانول چیست؟
    موارد و عوارض مصرف دیترانول (Dithranol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیترانول چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف گادودیامید (امنی اسکن) (Gadodiamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

1:موارد و عوارض مصرف سرنگ آماده تزریق اورگالوتران (Ganirelix) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

موارد و مقدار مصرف:
دیترانول برای درمان موضعی پسوریازیس خاموش یا مزمن پوست و فرق سر مصرف می شود.مصرف دارو برای درمان طاسی موضعی نیز تحت بررسی می باشد.


موارد و عوارض مصرف گلی بن کلامید (Glibenclamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گلی بن

عوارض جانبی:
بثورات جلدی ناشی از حساسیت مفرط، قرمزی و یا سایر تحریكات پوستی از عوارض جانبی دارو می باشند.
تداخل دارویی:
مصرف هموقت دیترانول با سایر داروهای حساس كننده پوست به نور ممكن هست موجب حساسیت اضافی پوست نسبت به نور شود.
مکانیسم اثر:
این دارو با كاهش فعالیت سلولهای اپیدرم هیپرپلازی شده باعث برگردان سرعت تكثیر و كراتینیزه شدن این سلولها به حد طبیعی می شود.


موارد و عوارض مصرف هالوتان (Halothane) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هالوتان چیست؟
بعلاوه دیترانول ساخت DN را مهار می كند و ممكن هست آزاد شدن گونه های اكسیژن فعال را افزایش دهد، لذا روندهای متابولیك اكسیداتیو را تحت تاثیر برنامه می دهد.
عوارض جانبی:
بثورات جلدی ناشی از حساسیت مفرط، قرمزی و یا سایر تحریكات پوستی از عوارض جانبی دارو می باشند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
1.دارو بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود.


موارد و عوارض مصرف ایمنوگلوبولین هپاتیت ب (Hepatitis B Immune Globul) چیست؟ منع مصرف و تداخل


موارد و عوارض مصرف کرونیک گونادوتروفین (Human Chorionic Gonadotro) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
2.از تماس دارو با چشمها و سایر غشاهای مخاطی اجتناب گردد.


موارد و عوارض مصرف هیدرالازین (Hydralazine Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدرالازین


موارد و عوارض مصرف ونوفوندین (Hydroxyethyl Starch) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ونوفوندین
3.قبل از هستفاده دارو روی سر،موها به خوبی شسته و خشك شوند.


4.قبل از مصرف دارو،با مالیدن وازلین روی پوست سالم اطراف موضع می توان از تحریك اون نواحی ممانعت كرد.


5.این دارو ممكن هست به طور موقت موجب رنگی شدن پوست ،موها،لباسها و وسایل مورد هستفاده گردد.

در صورت لزوم هستفاده از دستكش و كلاه پلاستیكی توصیه می شود.اشكال دارویی:
opical Cream:0.25%

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 29 اسفند ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews