موارد و عوارض مصرف <b>آلبومین نرمال سرم (Albumin Normal Serum)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف آلبومین نرمال سرم (Albumin Normal Serum) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
    موارد و عوارض مصرف آلبومین نرمال سرم (Albumin Normal Serum) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلبومین نرمال سرم چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف تالیدومید (Thalidomide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تالیدومید

1:موارد و عوارض مصرف تیروتروپین آلفا (Thyrotropin Alfa) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیروتروپین

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف دورزولامید (Dorzolamide HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دورزولامید
الف) شوك

موارد و عوارض مصرف تلتونال (Teltonal(Devils Claw Voot)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تلتونال
بزرگسالان: ابتدا، مقدار 500 میلی‌لیتر (محلول پنج %) انفوزیون وریدی می‌شود و سپس برحسب نیاز 30 دقیقه بعد تكرار می‌گردد.


موارد و عوارض مصرف فیبرینولسین (Fibrinolysin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فیبرینولسین
مقدار مصرف بر پايه حالت و جواب بیمار تغییر می‌كند.


موارد و عوارض مصرف دوکسوروبیسین (Doxorubicin HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوکسوروبیسین
حداكثر مقدار مصرف 250 گرم در 48 ساعت هست.


موارد و عوارض مصرف گانسیکلوویر (Ganciclovir) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گانسیکلوویر


موارد و عوارض مصرف فکسوفنادین (Fexofenadine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فکسوفنادین
كودكان: ml/kg 20 -10 (از محلول 5%) به صورت انفوزیون وریدی با سرعت ml/min 10-5 تزریق می‌شود.


ب)كمی پروتئین خون
بزرگسالان: مقدار ml/day 1500-1000 (از محلول پنج %) انفوزیون وریدی می‌شود.

حداكثر سرعت انفوزیون 10-5 میلی‌لیتر در دقیقه می‌باشد.

یا ml 300-200 (از محلول 25%) روزانه به صورت انفوزیون وریدی با سرعت حداكثر ml/min 3 تزریق می‌شود.

مقدار مصرف برپايه حالت و جواب بیمار تغییر می‌كند.


پ) سوختگیها
بزرگسالان و كودكان : مقدار مصرف بر پايه وسعت سوختگی و حالت بیمار متفاوت هست.

معمولاً غلظت نگهدارندة آلبومین پلاسما 3-2 گرم در دسی‌لیتر هست.


ت) زیادی بیلی‌روبین خون
نوزادان: 2-1 ساعت قبل از انتقال خون، g/kg 1 آلبومین ( ml/kg 4 از محلول 25%) انفوزیون وریدی می‌شود.


نوزادان در معرض خطر بالا با سطح پایین پروتئین سرم: ml/kg 8/1-4/1 (از محلول 25%) انفوزیون وریدی می‌شود.عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد.


عضلانی ـ اسكلتی: درد پشت.


تنفسی: تغییرات تنفسی، دیس‌پنه، ادم ریوی.


قلبی ـ عروقی: افزایش بار مایع عروقی سپس انفوزیون سریع، كمی فشارخون، تاكیكاردی.


پوست: كهیر، راش.


دستگاه گوارش: افزایش ترشح بزاق، تهوع، هستفراغ.


سایر عوارض: لرز، تب.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: علائم زیادی بار عروقی، مانند افزایش فشار وریدی و اتساع وریدهای گردن، یا خیز ریوی (ناشی از افزایش حجم خون).


درمان: سرعت انفوزیون را تا حد باز نگه‌ داشتن ورید باید كاهش داد و درمان را مجدداً ارزیابی كرد.تداخل دارویی:
تداخل دارویی
در صورت تركیب شدن با تعویض پلاسمایی حجم زیادی از آلبومین،‌ مهار كننده‌های C ممكن هست واكنش‌های غیرمعمول نشان دهند.

قبل از تعویض پلاسمایی، مهار كننده‌های C را به مدت 24 ساعت قطع كنید.مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر افزایش دهنده حجم پلاسما: آلبومین پنج % كولوئید خون را تأمین كرده و موجب افزایش حجم پلاسما می‌شود.

آلبومین 25 % با ایجاد فشار انكوتیك داخل عروقی به نسبت 5 به 1 موجب انتقال مایعات از فضای بینابینی به جریان گردش خون می‌شود و غلظت پروتئین پلاسما را به میزان ناچیزی افزایش می‌دهد.موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بیمارانی كه به دارو حساسیت دارند.


موارد احتیاط: در بیماران مبتلا به افزایش فشارخون، بیماری قلبی، عفونت شدید ریوی، كم‌خونی مزمن و شدید یا كاهش آلبومین خون به همراه ادم محیطی با احتیاط فراوان مصرف شود.عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد.


عضلانی ـ اسكلتی: درد پشت.


تنفسی: تغییرات تنفسی، دیس‌پنه، ادم ریوی.


قلبی ـ عروقی: افزایش بار مایع عروقی سپس انفوزیون سریع، كمی فشارخون، تاكیكاردی.


پوست: كهیر، راش.


دستگاه گوارش: افزایش ترشح بزاق، تهوع، هستفراغ.


سایر عوارض: لرز، تب.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: علائم زیادی بار عروقی، مانند افزایش فشار وریدی و اتساع وریدهای گردن، یا خیز ریوی (ناشی از افزایش حجم خون).


درمان: سرعت انفوزیون را تا حد باز نگه‌ داشتن ورید باید كاهش داد و درمان را مجدداً ارزیابی كرد.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: فرآورده خونی
طبقه‌بندی درمانی: پروتئین پلاسما
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة C
نام‌های تجاری:
lbumin Biotest, lbuminative, Grifols 20%, uman lbumin Baxter, Octalbin, Uman lbumin, ialebex, uman lbumin Behring,
ملاحظات اختصاصی
1- محلول باید به رنگ كهربایی روشن باشد.

در صورت كدربودن محلول و یا وجود ذراتی در اون، باید از مصرف اون خودداری كرد.

محلول باید در دمای اتاق نگهداری گردد و از منجمد كردن اون باید خودداری شود.


2- محلول باز شده را باید به سرعت مصرف كرد و باقیمانده اون را سپس چهار ساعت دور ریخت.

محلول ماده محافظ ندارد و پایدار نیست.


3- در صورت لزوم، برای تزریق می‌توان فرآورده آلبومین را با محلول نمكی نرمال یا دكستروز پنج % رقیق كرد.

از فیلتر پنج میكرونی یا بزرگتر باید هستفاده كرد و از هستفاده از فیلتر 22/0 میكرونی باید خودداری كرد.


4- قبل از شروع انفوزیون، بیمار باید به طور كامل هیدراته شود.

این فرآورده را می‌توان بدون در نظر گرفتن گروه خون مصرف كرد.


5- این محلول نباید سریع انفوزیون شود.

سرعت انفوزیون بر پايه سن بیمار، حالت و تشخیص بیماری تعیین می‌شود.

در بیماران مبتلا به شوك ناشی از كمی حجم خون، محلول پنج % با سرعت حداكثر تا 4-2 میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌شود و محلول 25 % (به صورت رقیق یا رقیق نشده) با سرعت حداكثر تا یك میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌گردد.

در بیماران دارای حجم طبیعی خون، محلول پنج % با سرعت حداكثر تا 10-5 میلی‌لیتر در دقیقه، و محلول 25 % (به صورت رقیق یا رقیق نشده) با سرعت حداكثر تا 3-2 میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌شود.

حداكثر مصرف 250 گرم در 48 ساعت هست.


6- مقدار مصرف مایعات و دفع اونها، میزان هموگلوبین، هماتوكریت، پروتئین، و الكترولیت سرم باید پیگیری شوند تا مقدار مصرف مداوم دارو تعیین شود.


7- قبل از رقیق شدن با محلول‌های وریدی هر لیتر تمام محلول‌های تجارتی آلبومین 160-130 میلی‌ اكی‌والان‌سدیم دارند.

هر شیشه ml 50 محتوی 8-7 میلی‌اكی‌والان‌سدیم می‌باشد.

این تركیب به عنوان آلبومین با نمك پایین (poor salt) شناخته می‌شود.


8- هدف نگهداری سطح آلبومین پلاسما g/dl 3-2 یا فشار انكوتیك 20 (سطح پروتئین توتال سرم g/dl 2/5) می‌باشد.


9- یك حجم از آلبومین 25% به اندازه 5 حجم از آلبومین 5% رقیق سازی خون و اونمی نسبی ایجاد می‌كند، یك واحد آلبومین نشان دهنده ml 50 از غلظت 25% بوده و محتوای 5/12 گرم آلبومین می‌باشد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف آلبومین را برای بیمار و خانواده‌اش توضیح دهید.


2- به بیمار توصیه كنید عوارض جانبی را به سرعت نقل دهد.


مصرف در كودكان: شیرخواران نارس دارای غلظت‌های كم پروتئین سرم ممكن هست ml/kg 8/1-4/1 از محلول آلبومین 25% معادل 450-350 میلی‌گرم آلبومین دریافت كنند.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فرآورده‌های آلبومین ممكن هست غلظت سرمی آلكالن فسفاتاز را افزایش دهند.


تمام فرآورده‌های حاوی آلبومین ممكن هست غلظت آلبومین پلاسما را افزایش دهند.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Solution : 20% (10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml), 5% (100ml, 250ml, 500ml)31
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: فرآورده خونی
طبقه‌بندی درمانی: پروتئین پلاسما
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة C
نام‌های تجاری:
lbumin Biotest, lbuminative, Grifols 20%, uman lbumin Baxter, Octalbin, Uman lbumin, ialebex, uman lbumin Behring,
ملاحظات اختصاصی
1- محلول باید به رنگ كهربایی روشن باشد.

در صورت كدربودن محلول و یا وجود ذراتی در اون، باید از مصرف اون خودداری كرد.

محلول باید در دمای اتاق نگهداری گردد و از منجمد كردن اون باید خودداری شود.


2- محلول باز شده را باید به سرعت مصرف كرد و باقیمانده اون را سپس چهار ساعت دور ریخت.

محلول ماده محافظ ندارد و پایدار نیست.


3- در صورت لزوم، برای تزریق می‌توان فرآورده آلبومین را با محلول نمكی نرمال یا دكستروز پنج % رقیق كرد.

از فیلتر پنج میكرونی یا بزرگتر باید هستفاده كرد و از هستفاده از فیلتر 22/0 میكرونی باید خودداری كرد.


4- قبل از شروع انفوزیون، بیمار باید به طور كامل هیدراته شود.

این فرآورده را می‌توان بدون در نظر گرفتن گروه خون مصرف كرد.


5- این محلول نباید سریع انفوزیون شود.

سرعت انفوزیون بر پايه سن بیمار، حالت و تشخیص بیماری تعیین می‌شود.

در بیماران مبتلا به شوك ناشی از كمی حجم خون، محلول پنج % با سرعت حداكثر تا 4-2 میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌شود و محلول 25 % (به صورت رقیق یا رقیق نشده) با سرعت حداكثر تا یك میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌گردد.

در بیماران دارای حجم طبیعی خون، محلول پنج % با سرعت حداكثر تا 10-5 میلی‌لیتر در دقیقه، و محلول 25 % (به صورت رقیق یا رقیق نشده) با سرعت حداكثر تا 3-2 میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون می‌شود.

حداكثر مصرف 250 گرم در 48 ساعت هست.


6- مقدار مصرف مایعات و دفع اونها، میزان هموگلوبین، هماتوكریت، پروتئین، و الكترولیت سرم باید پیگیری شوند تا مقدار مصرف مداوم دارو تعیین شود.


7- قبل از رقیق شدن با محلول‌های وریدی هر لیتر تمام محلول‌های تجارتی آلبومین 160-130 میلی‌ اكی‌والان‌سدیم دارند.

هر شیشه ml 50 محتوی 8-7 میلی‌اكی‌والان‌سدیم می‌باشد.

این تركیب به عنوان آلبومین با نمك پایین (poor salt) شناخته می‌شود.


8- هدف نگهداری سطح آلبومین پلاسما g/dl 3-2 یا فشار انكوتیك 20 (سطح پروتئین توتال سرم g/dl 2/5) می‌باشد.


9- یك حجم از آلبومین 25% به اندازه 5 حجم از آلبومین 5% رقیق سازی خون و اونمی نسبی ایجاد می‌كند، یك واحد آلبومین نشان دهنده ml 50 از غلظت 25% بوده و محتوای 5/12 گرم آلبومین می‌باشد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف آلبومین را برای بیمار و خانواده‌اش توضیح دهید.


2- به بیمار توصیه كنید عوارض جانبی را به سرعت نقل دهد.


مصرف در كودكان: شیرخواران نارس دارای غلظت‌های كم پروتئین سرم ممكن هست ml/kg 8/1-4/1 از محلول آلبومین 25% معادل 450-350 میلی‌گرم آلبومین دریافت كنند.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فرآورده‌های آلبومین ممكن هست غلظت سرمی آلكالن فسفاتاز را افزایش دهند.


تمام فرآورده‌های حاوی آلبومین ممكن هست غلظت آلبومین پلاسما را افزایش دهند.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews