موارد و عوارض مصرف <b>کلرامبوسیل (Chlorambucil)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>کلرامبوسیل</b>


موارد و عوارض مصرف کلرامبوسیل (Chlorambucil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرامبوسیل
    موارد و عوارض مصرف کلرامبوسیل (Chlorambucil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرامبوسیل چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف فاکتورهشت ضد هموفیلی (Factor VIII/Von Willebrand) چیست؟ منع مصرف و تداخل

1:موارد و عوارض مصرف استرادیول همی هیدرات (Estradiol Hemihydrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف دینوپروستون (Dinoprostone (Prostaglan) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دینوپروستون
توجه: موارد و مقدار مصرف این دارو ممكن هست به طور مداوم در حال تغییر باشد.


موارد و عوارض مصرف تریپتورلین (Triptorelin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تریپتورلین
بنابراین، برای تجویز مقدار مصرف مناسب، باید به كتب پزشكی مراجعه شود.


موارد و عوارض مصرف تروپیسترون (Tropisetron) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تروپیسترون


موارد و عوارض مصرف اوروفولیتروپین (Urofollitropin (purified) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
الف) لوسمی لنفوسیتسیک مزمن، لنفومهای بدخیم شامل لنفوسارکوما، لنفوم فولیکولار با سلولهای بزرگ، بیماری هوچکین

موارد و عوارض مصرف والگان سیکلوویر (Valganciclovir Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
بزرگسالان: مقدارmg/kg200-100 یا mg/m2 6-3 خوراکی به صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم، به مدت 6-3 هفته مصرف می‌شود.


موارد و عوارض مصرف جم سیتابین (Gemcitabine Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی جم
مقدار مصرف این دارو به طور معمول mg/day 10-4 هست.

در صورتی كه مصرف این دارو با یك دوره كامل چهار هفته‌ای پرتودرمانی هموقت شده باشد، مقدار مصرف اون باید كاهش یابد.


ب)یووئیت ایدیوپاتیک، سندرم بهجت
بزرگسالان: mg 12-6 خوراکی روزانه به مدت یک سال
پ) سندرم نفروتیک با حداقل تغییر
کودکان: mg/kg 200-100 خوراکی روزانه به مدت 8 تا 12 هفته همراه با پردنیزون مصرف می‌شود.

حداکثر مقدار مصرف mg/kg 14-2/8 برای یک دوره کامل درمان می‌باشد.


ت) ماکروگلوبینمی
بزرگسالان: mg 10-2 خوراکی روزانه مصرف می‌شود.


ث) نئو پلازی تروفوبلاستیک متاستاتیک
بزرگسالان: mg 10-6 خوراکی روزانه به مدت 5 روز مصرف می‌شود،که هر 2-1 هفته یک بار تکرار می‌شود.


ج) آرتریت روماتوئید
بزرگسالان: mg/kg 3/0-1/0 خوراکی روزانه مصرف می‌شود.عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تشنج، آژیتاسیون، آتاکسی، کانفیوژن، پارالیز، نوروپاتی محیطی، ترمور.


پوست: بثورات پوستی، خارش.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، بی‌اشتهایی، درد شكمی، اسهال، هستوماتیت.


ادراری ـ تناسلی: آزواسپرمی، نازایی.


خون: اونمی، مهار مغز هستخوان، نوتروپنی (سپس 3 هفته ظاهر شده و تا 10 روز سپس آخرین دوز ادامه دارد)، ترومبوسیتوپنی.


کبدی: هپاتوتوکسیستی.


سایر عوارض: پنومونیت بینابینی، تب ناشی از مصرف دارو، واكنش‌های حساسیتی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: پان‌سیتوپنی برگشت‌پذیر در بزرگسالان، هستفراغ، آتاكسی، درد شكمی، پرش عضلانی و صرع عمده حركتی.


درمان: معمولاً شامل اقدامات حمایتی همراه با انتقال اجزای خون به بدن بیمار، در صورت لزوم، و درمان ضد تشنج مناسب هست.

واداشتن بیمار به هستفراغ، تجویز زغال فعال و شستشوی معده ممكن هست در خارج كردن داروی جذب نشده مؤثر باشند.

دارو قابل برداشت با دیالیز نیست.تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف هموقت كلرامبوسیل با داروهای ضد انعقاد و آسپیرین، ریسک خونریزی را افزایش می‌دهد.


مصرف هموقت با سایر داروهای ایمنو ساپرسیو باعث مهار بیشتر مغز هستخوان می‌شود.مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضد نئوپلاسم: سمیت این دارو برای سلولها ناشی از اتصال دو زنجیرة DN و RN سلولی به یكدیگر و در نتیجه، جلوگیری از عملكرد طبیعی اسیدنوكلئیك هست.موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو یا سابقه مقاومت دارویی (بین كلرآمبوسیل و سایر شرایط آلكیله كننده ممكن هست حساسیت متقاطع وجود داشته باشد كه علائم اون به صورت بثورات جلدی بروز می‌كند)؛ حاملگی.


موارد احتیاط: دارو باعث مهار مغز هستخوان می‌شود، در صورتی که بیمار سایر درمانهای ایمنو ساپرسیو دریافت می‌کند یا رادیوتراپی می‌شود یا در طی 4 هفته گذشته میزان پلاکت و یا لکوسیت پایین داشته، دوز اولیه دارو را کاهش دهید.

با مصرف دارو ممکن هست لنفوپنی رخ دهد.


دارو روی باروری اثر گذاشته و احتمالاً اثرات تراتوژنیک و موتاژنیک دارد.

این عوارض عبارتند از: آزواسپرمی (وقتی که برای آقایان در سن بلوغ یا قبل از اون تجویز شود)، آمنوره که می‌تواند برگشت‌ناپذیر باشد.


دارو می‌تواند لوسمی میلوسیتیک حاد و در مصرف مزمن باعث سایر بدخیمی‌های ثانویه شود.

با مصرف این دارو تشنج نقل شده هست.

بیماران با سابقه سندرم نفروتیک یا کسانی که دوزهای بالای پالسی از این دارو دریافت می‌نمايند، در معرض خطر بیشتری برنامه دارند.

در بیماران با سابقه تشنج یا ضربه به سر با احتیاط به کار رود.


موارد نادری از واكنش‌های شدید جلدی (شامل اریتم مولتی فرم، سندرم هستیون ـ جانسون) به دنبال مصرف دارو نقل شده هست.

در صورت بروز دارو قطع شود.

طی مصرف دارو از تجویز واکسنهای حاوی میکروب زنده به بیمار خودداری شود.عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تشنج، آژیتاسیون، آتاکسی، کانفیوژن، پارالیز، نوروپاتی محیطی، ترمور.


پوست: بثورات پوستی، خارش.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، بی‌اشتهایی، درد شكمی، اسهال، هستوماتیت.


ادراری ـ تناسلی: آزواسپرمی، نازایی.


خون: اونمی، مهار مغز هستخوان، نوتروپنی (سپس 3 هفته ظاهر شده و تا 10 روز سپس آخرین دوز ادامه دارد)، ترومبوسیتوپنی.


کبدی: هپاتوتوکسیستی.


سایر عوارض: پنومونیت بینابینی، تب ناشی از مصرف دارو، واكنش‌های حساسیتی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: پان‌سیتوپنی برگشت‌پذیر در بزرگسالان، هستفراغ، آتاكسی، درد شكمی، پرش عضلانی و صرع عمده حركتی.


درمان: معمولاً شامل اقدامات حمایتی همراه با انتقال اجزای خون به بدن بیمار، در صورت لزوم، و درمان ضد تشنج مناسب هست.

واداشتن بیمار به هستفراغ، تجویز زغال فعال و شستشوی معده ممكن هست در خارج كردن داروی جذب نشده مؤثر باشند.

دارو قابل برداشت با دیالیز نیست.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آلكیله كننده )غیروابسته به چرخه سلولی)
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی داروها آلكیله كننده، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- می‌توان با رعایت احتیاط‌ های لازم و با خرد كردن قرصها و مخلوط كردن اونها با یك ماده سوسپانسیون كننده و شربت ساده، سوسپانسیون خوراكی این دارو را تهیه نمود.


2- اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /50000 باشد، باید از تزریق عضلانی دارو خودداری كرد.


3- پان‌سیتوپنی ناشی از مصرف كلرامبوسیل 2-1 هفته طول می‌كشد، اما ممكن هست تا 4-3 هفته نیز ادامه یابد.

اگر مجموع مقدار مصرف در یك دوره درمان mg/kg 5/6 باشد، پان‌سیتوپنی قابل برگشت خواهد بود.


4- برای جلوگیری از زیادی اسداوریك خون و در نتیجه، نفروپاتی ناشی از اسیداوریك، می‌توان آلوپورینول را همراه با مایعات كافی تجویز نمود.


5- ضمن درمان CBC را هفتگی مانیتور کنید.

تعداد لکوسیت 4-3 روز سپس هر CBC هفتگی برای 6-3 هفته اول درمان مانیتور شود.


6- در کسانی که دارو را به صورت متناوب دریافت می‌نمايند، CBC هفتگی برای 3 ماه و سپس ماهانه چک شود.


7- قرصها را باید در یك ظرف سربسته و دور از نور نگهداری كرد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف دارو را با وجود تهوع و هستفراغ ادامه دهید.

آزمونهای خون را به‌طور مرتب اجرا کنید.


2- در صورت بروز هستفراغ بلافاصله سپس مصرف دارو، یا بروز علائم عفونت یا خونریزی، به پزشك اطلاع دهید.


3- از تماس با افراد مبتلا به عفونت، خودداری كنید.


4- هرگونه واکنش جلدی یا راش را بلافاصله اطلاع دهید.


مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی كلرامبوسیل در كودكان ثابت نشده هست.

منافع دارو در برابر مضار اون باید سنجیده شود.


مصرف در شیردهی: ترشح كلرامبوسیل در شیرمادر معلوم نیست.

با در نظرگرفتن خطرات موجود برای شیرخوار (عوارض جانبی، اثرات موتاژنیك و كارسینوژنیك دارو) و نیاز مادر به مصرف این دارو، می‌توان تصمیم قطع مصرف دارو یا قطع شیردهی گرفت.


مصرف در بارداری: تنها در موارد تهدید نماينده حیات یا در مواردی که داروی مؤثری وجود نداشته یا مؤثر نبوده‌اند، باید هستفاده شود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
كلرامبوسیل ممكن هست غلظت آلكالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز (S)، و اسیداوریك خون و ادرار را افزایش دهد.

باعث کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل، پلاکت، WBC، گرانولوسیت و تعداد RBCs می‌شود.
اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
ablet: 2 mg

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آلكیله كننده )غیروابسته به چرخه سلولی)
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی داروها آلكیله كننده، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- می‌توان با رعایت احتیاط‌ های لازم و با خرد كردن قرصها و مخلوط كردن اونها با یك ماده سوسپانسیون كننده و شربت ساده، سوسپانسیون خوراكی این دارو را تهیه نمود.


2- اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /50000 باشد، باید از تزریق عضلانی دارو خودداری كرد.


3- پان‌سیتوپنی ناشی از مصرف كلرامبوسیل 2-1 هفته طول می‌كشد، اما ممكن هست تا 4-3 هفته نیز ادامه یابد.

اگر مجموع مقدار مصرف در یك دوره درمان mg/kg 5/6 باشد، پان‌سیتوپنی قابل برگشت خواهد بود.


4- برای جلوگیری از زیادی اسداوریك خون و در نتیجه، نفروپاتی ناشی از اسیداوریك، می‌توان آلوپورینول را همراه با مایعات كافی تجویز نمود.


5- ضمن درمان CBC را هفتگی مانیتور کنید.

تعداد لکوسیت 4-3 روز سپس هر CBC هفتگی برای 6-3 هفته اول درمان مانیتور شود.


6- در کسانی که دارو را به صورت متناوب دریافت می‌نمايند، CBC هفتگی برای 3 ماه و سپس ماهانه چک شود.


7- قرصها را باید در یك ظرف سربسته و دور از نور نگهداری كرد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف دارو را با وجود تهوع و هستفراغ ادامه دهید.

آزمونهای خون را به‌طور مرتب اجرا کنید.


2- در صورت بروز هستفراغ بلافاصله سپس مصرف دارو، یا بروز علائم عفونت یا خونریزی، به پزشك اطلاع دهید.


3- از تماس با افراد مبتلا به عفونت، خودداری كنید.


4- هرگونه واکنش جلدی یا راش را بلافاصله اطلاع دهید.


مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی كلرامبوسیل در كودكان ثابت نشده هست.

منافع دارو در برابر مضار اون باید سنجیده شود.


مصرف در شیردهی: ترشح كلرامبوسیل در شیرمادر معلوم نیست.

با در نظرگرفتن خطرات موجود برای شیرخوار (عوارض جانبی، اثرات موتاژنیك و كارسینوژنیك دارو) و نیاز مادر به مصرف این دارو، می‌توان تصمیم قطع مصرف دارو یا قطع شیردهی گرفت.


مصرف در بارداری: تنها در موارد تهدید نماينده حیات یا در مواردی که داروی مؤثری وجود نداشته یا مؤثر نبوده‌اند، باید هستفاده شود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
كلرامبوسیل ممكن هست غلظت آلكالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز (S)، و اسیداوریك خون و ادرار را افزایش دهد.

باعث کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل، پلاکت، WBC، گرانولوسیت و تعداد RBCs می‌شود.برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 26 شهریور ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews