موارد و عوارض مصرف <b>فیبرونوژن (هاموکمپلتان) (Fibrinogen)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف فیبرونوژن (هاموکمپلتان) (Fibrinogen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
    موارد و عوارض مصرف فیبرونوژن (هاموکمپلتان) (Fibrinogen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فیبرونوژن (هاموکمپلتان) چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف سیکلوفوسفامید (Cyclophosphamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیکلوفوسفامید

1:موارد و عوارض مصرف دوستاکسل (Docetaxel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوستاکسل چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف داکاربازین مداک (Dacarbazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی داکاربازین
درمان خونریزی حاد در بیماران با كمبود ارثی فیبرینوژن (آفیبرینوژنمی و هیپوفیبرینوژنمی)

موارد و عوارض مصرف ستروتاید (Cetrorelix acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ستروتاید
دوز دارو و فواصل مصرف برحسب میزان خونریزی، داده‌های آزمایشگاهی و شرایط بالینی بیمار متفاوت هست.


موارد و عوارض مصرف بووین لانگ سورفکتانت (Bovine lung surfactant) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف شارکول ذغال فعال (Charcoal Activated) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی شارکول
دوز دارو برای هر بیمار برحسب نوع خونریزی، سطح مطلوب فیبرینوژن و سطح اندازه‌گیری شده و وزن بیمار محاسبه می‌شود.


موارد و عوارض مصرف تترابنازین (Tetrabenazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تترابنازین


موارد و عوارض مصرف برینزولامید (Brinzolamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی برینزولامید
سطح مطلوب (mg/dl) ـ سطح اندازه‌گیری شده (mg/dl)
(mg/dl/mg/kg 7/1)
در صورتی كه سطح فیبرینوژن مشخص نیست، دوز پیشنهادی mg/kg 70 هست كه به صورت وریدی تجویز می‌شود.


مانیتورینگ سطح فیبرینوژن ضمن درمان توصیه می‌شود.

سطح مطلوب فیبرینوژن mg/dl 100 می‌باشد.

سطح نرمال فیبرینوژن mg/dl 450-200 هست.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- ویال محتوی فرآورده، توسط 50 میلی‌لیتر آب‌استریل جهت تزریق رقیق شود.

جهت حل شدن فرآورده، ویال بین دو دست چرخانده شده و از تكان دادن اون پرهیز كنید.

محلول رقیق شده باید شفاف باشد.


2- محلول رقیق شده به‌مدت 24 ساعت در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد پایدار هست.


3- دارو به آهستگی با سرعت حداكثر ml/min 5 به صورت وریدی تجویز شود.


4- ویال رقیق نشده فرآورده، در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 ماه قابل نگهداری هست.

از منجمد شدن ویال جلوگیری كرده و اون را دور از نور نگهداری كنید.


مصرف در سالمندان: مطالعات كافی در این گروه سنی صورت نگرفته هست.

لذا ایمنی و اثربخشی فرآورده مشخص نیست.


مصرف در كودكان: این فرآورده در كودكان كوچكتر از 16 سال مطالعه شده هست.

در این گروه سنی دارو نیمه‌ عمر كوتاه تر و كلیرنس سریعتری دارد.


مصرف در شیردهی: در دوران شیردهی هیچگونه مطالعه‌ای با این فرآورده صورت نگرفته هست.


مصرف در بارداری: مطالعات حیوانی با این فرآورده صورت نگرفته هست، لذا تأثیر اون بر روی جنین یا طی دوران حاملگی مشخص نیست، تنها در موارد ضروری از این فرآورده هستفاده شود.


تداخل دارویی:
تداخل دارویی
تا به حال موردی نقل نشده هست.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
فیبرینوژن (فاكتوریك) انعقاد خون، گلیكوپروتئین محلول در پلاسما با وزن مولكولی حدود KD 340 می‌باشد.

این مولكول دیمر بوده و از سه جفت زنجیره پلی‌پپتیدی تشكیل شده هست.

فیبرینوژن سوبسترای فیزیولوژیكی ترومبین، فاكتور XIIIa و پلاسمین می‌باشد.


ضمن پروسه انعقاد، ترومبین با شكستن زیر واحدباعث آزاد شدن فیبرینوپپتید و B به ترتیب می‌شود.

F بلافاصله جدا شده و باقیمانده مونومر محلول فیبرین (فیبرین I) هست.

جدا شدن آهسته FB منجر به تشكیل فیبرین II شده كه قابلیت پلیمرزاسیون را دارد.

فیبرین در حضور یونهای كلسیم و فاكتور XIIIa پایدار می‌شود.

فاكتور XIIIa باعث تشكیل شبكه متقاطعی از فیبرین می‌شود كه الاستیك بوده و به فیبرینولیز مقاوم هست.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: در بیمارانی با سابقه حساسیت شدید (اونافیلاكسی) به این فرآورده منع مصرف دارد.


موارد احتیاط: در صورت بروز واكنش‌های آلرژیك به دنبال مصرف، بلافاصله تجویز دارو قطع شود.


بیماران با كمبود ارثی فیبرینوژن در معرض خطر ترومبوز برنامه دارند، به دنبال تجویز فرآورده نیز احتمال واكنش‌های ترومبوتیك وجود دارد.


از اونجا كه این فرآورده از پلاسمای انسانی به دست می‌آید، احتمال انتقال برخی بیماریهای عفونی ضمن تجویز اون وجود دارد.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- ویال محتوی فرآورده، توسط 50 میلی‌لیتر آب‌استریل جهت تزریق رقیق شود.

جهت حل شدن فرآورده، ویال بین دو دست چرخانده شده و از تكان دادن اون پرهیز كنید.

محلول رقیق شده باید شفاف باشد.


2- محلول رقیق شده به‌مدت 24 ساعت در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد پایدار هست.


3- دارو به آهستگی با سرعت حداكثر ml/min 5 به صورت وریدی تجویز شود.


4- ویال رقیق نشده فرآورده، در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 ماه قابل نگهداری هست.

از منجمد شدن ویال جلوگیری كرده و اون را دور از نور نگهداری كنید.


مصرف در سالمندان: مطالعات كافی در این گروه سنی صورت نگرفته هست.

لذا ایمنی و اثربخشی فرآورده مشخص نیست.


مصرف در كودكان: این فرآورده در كودكان كوچكتر از 16 سال مطالعه شده هست.

در این گروه سنی دارو نیمه‌ عمر كوتاه تر و كلیرنس سریعتری دارد.


مصرف در شیردهی: در دوران شیردهی هیچگونه مطالعه‌ای با این فرآورده صورت نگرفته هست.


مصرف در بارداری: مطالعات حیوانی با این فرآورده صورت نگرفته هست، لذا تأثیر اون بر روی جنین یا طی دوران حاملگی مشخص نیست، تنها در موارد ضروری از این فرآورده هستفاده شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: فاكتور انعقادی.


طبقه‌بندی درمانی: درمان اختلالات انعقادی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: aemocomplettan
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد.


قلبی ـ عروقی: سكتة قلبی، آمبولی ریوی، ترومبوز وریدی عمقی، ترومبوز شریانی.


سایر عوارض: اونافیلاكسی، تنگی نفس، راش، تب و سردرد، تهوع، هستفراغ.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, owder: 1g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: فاكتور انعقادی.


طبقه‌بندی درمانی: درمان اختلالات انعقادی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: aemocomplettan
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد.


قلبی ـ عروقی: سكتة قلبی، آمبولی ریوی، ترومبوز وریدی عمقی، ترومبوز شریانی.


سایر عوارض: اونافیلاكسی، تنگی نفس، راش، تب و سردرد، تهوع، هستفراغ.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 28 فروردین ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews