موارد و عوارض مصرف <b>تاسیگنا (Nilotinib)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>تاسیگنا</b> چیست؟


موارد و عوارض مصرف تاسیگنا (Nilotinib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تاسیگنا چیست؟
    موارد و عوارض مصرف تاسیگنا (Nilotinib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تاسیگنا چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف آ .ث.آ (A.C.A) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آ .ث.آ چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف استازولامید (Acetazolamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استازولامید

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف آملودیپین-آتروواستاتین (Amlodipine/Atorvastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل
الف) فاز مزمن لوكمی میلوئید مزمن همراه كروموزوم فیلادلفیا (h+CL) كه تازه تشخیص داده شده هست.


موارد و عوارض مصرف ویتامین آ+د (Vitamin A+D) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین آ+د


موارد و عوارض مصرف بلادونا پی.بی (Belladonna PB) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بلادونا
بزرگسالان: مقدار mg 300 خوراكی دو بار در روز هستفاده می‌شود.


موارد و عوارض مصرف اداپالن (Adapalene) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اداپالن چیست؟


موارد و عوارض مصرف سرماخوردگی بزرگسالان (Adult cold) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سرماخوردگی
ب) فازهای مزمن یا تشدید یافته لوكمی میلوئید مزمن همراه كروموزوم فیلادلفیا (h+CL) در افرادی كه به درمان‌های قلبی جواب نداده یا اون را تحمل نكرده‌اند.


موارد و عوارض مصرف آلوپورینول (Allopurinol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلوپورینول

بزرگسالان: مقدار mg 400 خوراكی دو بار در روز هستفاده می‌شود.


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، كاهش حس (هایپواستزی)، گزگز اندامها، خونریزی داخل جمجمه، میگرن، كاهش هوشیاری، لرزش، اختلال توجه، افزایش حس (هایپراستزی)، ادم مغزی، نوریت اپتیك، نوروپاتی محیطی، خواب‌آلودگی، اختلال حس، افسردگی، بی‌خوابی.


قلبی ـ عروقی: اونژین، آریتمی، تپش قلب، طولانی شدن Q در CG، هایپرتانسیون، برافروختگی،‌ بحران فشار خون، هماتوم، نارسایی قلبی، افیوژن پریكارد، بیماری عروق كرونر، سیانوز، سوفل قلبی، انفاركتوس میوكارد، پریكاردیت.


چشم، گوش، حلق و بینی: خونریزی چشمی، ادم اطراف چشم، خارش چشم، كونژنكتیویت، خشكی چشم، اختلال بینایی، سرگیجه حقیقی، اختلال شنوایی، درد گوش، وزوز گوش، تغییر صدا، خونریزی بینی، درد ناحیه گلو و حنجره، تحریك گلو.


دستگاه گوارش: پانكرآتیت، ناراحتی شكمی، اتساع شكم، سوء هاضمه، نفخ، خونریزی گوارشی، ملنا، زخم دهان، رفلاكس معده به مری، هستوماتیت، درد ناحیه مری، خشكی دهان، گاستروانتریت، آبسه ناحیه مقعد.


كبدی: اختلال عملكرد كبدی، هپاتیت، زردی، كلستاز، سمیت كبدی، بزرگی كبد.


تنفسی: تنگی نفس، تنگی نفس فعالیتی، سرفه، ادم ریه، افیوژن پلور، بیماری بافت بینابینی ریه (ILD)، درد جداری ریه، پلورزی، هایپرتانسیون ریوی، ویزینگ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پنومونی، برونشیت.


پوست: تعریق شبانه، اگزما، كهیر، قرمزی، افزایش تعریق، آكنه، درماتیت، خشكی پوست، راش اكسفولیاتیو، حساسیت دارویی، تورم صورت، پاپیلومای پوستی، تینه آپیلیس، آبسه زیرپوستی، فولیكولیت.


متابولیك: هایپرتیروئیدی، هایپوتیروئیدی، تیروئیدیت، هایپومنیزیمی، هایپوكالمی، هایپركالمی، هایپوناترمی، هایپوكلسمی، هایپوفسفاتمی، هایپركلسمی، هایپرفسفاتمی، دیابت ملتیوس، هایپرگلیسمی، هایپركلسترولمی، هایپرلیپیدمی، دهیدراسیون، كاهش اشتها، افزایش اشتها، هایپراوریسمی، نقرس، هایپوگلیسمی.


خونی: نوتروپنی همراه تب، پان‌سیتوپنی، لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی، لكوسیتوز.


ادراری ـ تناسلی: عفونت ادراری.


سایر عوارض: واكنش‌های حساسیتی، پاپیلوما، سپسیس، عفونت هرپسی.


مسمومیت و درمان
بر پايه موارد نقل شده مصرف بیش از حد باعث نوتروپنی، هستفراغ و خواب‌آلودگی و گیجی شده هست.

درمان حمایتی هست.


تداخل دارویی:
تداخل دارویی
در مصرف هموقت نیلوتینیب و ایماتینیب، UC هر دو دارو افزایش می‌یابد (%50-30 برای نیلوتینیب و %20 برای ایماتینیب).


از اونجا كه نیلوتینیب توسط اونزیم CY34 متابولیزه می‌شود، مصرف هموقت مهار كننده‌ها و القا كننده‌های این اونزیم سطح پلاسمایی این دارو را تغییر می‌دهد.


بر پايه مطالعات انجام شده، مصرف هموقت كتوكونازول، سطح نیلوتینیب را افزایش و مصرف هموقت ریفامپین سطح این دارو را كاهش می‌دهد.


داروهای افزایش دهنده معده (مثل امپرازول و داروهای 2 بلوكر) ممكن هست با كاهش محلولیت نیلوتینیب، جذب اون را كاهش دهند.


مصرف هموقت نیلوتینیب با داروهایی كه Q را طولانی می‌كنند (مثل آمیودارون، ایزوپیرامید، پروكائینامید، كینیدین، سوتالول، كلروكین، كلاریترومایسین، هالوپریدول، متادون، موكسی فلوكساسین و پیموزاید) ممكن هست باعث افزایش خطر طولانی شدن Q شود.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
نیلوتینیب با اتصال به قسمت تیروزین‌كیناز Bcr- bl، فرم غیرفعال اون را پایدار نموده و مانع تكثیر سلولهای لوكمیك می‌شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: هیپوكالمی، هیپومنیزیمی، سندرم Q طولانی، بارداری.

افرادی كه داروهای طولانی كننده Q دریافت می‌كنند.


موارد احتیاط: سابقه پانكرآتیت، افرادی كه داروهای مهار كننده CY34 دریافت می‌كنند.


نارسایی كبدی، افراد مبتلا به فقدان اونزیم لاكتاز (به دلیل وجود لاكتوز در كپسول دارو).


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، كاهش حس (هایپواستزی)، گزگز اندامها، خونریزی داخل جمجمه، میگرن، كاهش هوشیاری، لرزش، اختلال توجه، افزایش حس (هایپراستزی)، ادم مغزی، نوریت اپتیك، نوروپاتی محیطی، خواب‌آلودگی، اختلال حس، افسردگی، بی‌خوابی.


قلبی ـ عروقی: اونژین، آریتمی، تپش قلب، طولانی شدن Q در CG، هایپرتانسیون، برافروختگی،‌ بحران فشار خون، هماتوم، نارسایی قلبی، افیوژن پریكارد، بیماری عروق كرونر، سیانوز، سوفل قلبی، انفاركتوس میوكارد، پریكاردیت.


چشم، گوش، حلق و بینی: خونریزی چشمی، ادم اطراف چشم، خارش چشم، كونژنكتیویت، خشكی چشم، اختلال بینایی، سرگیجه حقیقی، اختلال شنوایی، درد گوش، وزوز گوش، تغییر صدا، خونریزی بینی، درد ناحیه گلو و حنجره، تحریك گلو.


دستگاه گوارش: پانكرآتیت، ناراحتی شكمی، اتساع شكم، سوء هاضمه، نفخ، خونریزی گوارشی، ملنا، زخم دهان، رفلاكس معده به مری، هستوماتیت، درد ناحیه مری، خشكی دهان، گاستروانتریت، آبسه ناحیه مقعد.


كبدی: اختلال عملكرد كبدی، هپاتیت، زردی، كلستاز، سمیت كبدی، بزرگی كبد.


تنفسی: تنگی نفس، تنگی نفس فعالیتی، سرفه، ادم ریه، افیوژن پلور، بیماری بافت بینابینی ریه (ILD)، درد جداری ریه، پلورزی، هایپرتانسیون ریوی، ویزینگ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پنومونی، برونشیت.


پوست: تعریق شبانه، اگزما، كهیر، قرمزی، افزایش تعریق، آكنه، درماتیت، خشكی پوست، راش اكسفولیاتیو، حساسیت دارویی، تورم صورت، پاپیلومای پوستی، تینه آپیلیس، آبسه زیرپوستی، فولیكولیت.


متابولیك: هایپرتیروئیدی، هایپوتیروئیدی، تیروئیدیت، هایپومنیزیمی، هایپوكالمی، هایپركالمی، هایپوناترمی، هایپوكلسمی، هایپوفسفاتمی، هایپركلسمی، هایپرفسفاتمی، دیابت ملتیوس، هایپرگلیسمی، هایپركلسترولمی، هایپرلیپیدمی، دهیدراسیون، كاهش اشتها، افزایش اشتها، هایپراوریسمی، نقرس، هایپوگلیسمی.


خونی: نوتروپنی همراه تب، پان‌سیتوپنی، لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی، لكوسیتوز.


ادراری ـ تناسلی: عفونت ادراری.


سایر عوارض: واكنش‌های حساسیتی، پاپیلوما، سپسیس، عفونت هرپسی.


مسمومیت و درمان
بر پايه موارد نقل شده مصرف بیش از حد باعث نوتروپنی، هستفراغ و خواب‌آلودگی و گیجی شده هست.

درمان حمایتی هست.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده تیروزین كیناز.


طبقه‌بندی درمانی: درمان CL همراه كروموزوم فیلادلفیا (h+CL).


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: asigna
ملاحظات اختصاصی
1- درمان با نیلوتینیب ممكن هست باعث بروز ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی و اونمی شود.

در دو ماه اول درمان، CBC باید هر دو هفته و پس از اون به صورت ماهانه كنترل شود.


در صورت بروز نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی، تعدیل دوز باید برپايه جدول زیر صورت گیرد:

New age 9

دريافت نيلوتينيب با دوز.

 mg 400-300 دو بار در روز

NC < 109 /L.

و يا.

شمارش پلاكتي.

5 * 109/L >

1- قطع دارو و پايش .CBC.

2- در صورتي كه شمارش NC و پلاكت طي 2 هفته از مقادير ذكر شده بالاتر آمد، دارو را دوباره با دوز قبلي شروع كنيد..

3- در صورتي كه شمارش NC و پلاكت به مدت بيش از 2 هفته پايين ماند، دوز را به mg 400 روزانه كاهش دهيد.


2- نیلوتینیب به صورت وابسته به دوز فاصله Q را در CG طولانی می‌كند كه خود ممكن هست به آریتمی خطرناك orsade de pointes منجر شود.

CG باید پیش از شروع درمان و 7 روز پس از اون و سپس به صورت دوره‌ای برحسب نیاز كنترل شود.


در صورت طولانی شدن فاصله Q تعدیل دوز برپايه جدول زیر توصیه می‌شود:

New age 10

QtC > 480 msec

1- دارو را قطع نموده و سطح سرمي g و K را اندازه‌گيري كنيد.

در صورت پايين بودن سطح اين الكتروليتها، آن را تصحيح كنيد.

داروهاي همراه را بررسي كنيد.
.

2- در صورت بازگشت QC به زير msec 450 و محدودة msec 20 نسبت به QC پايه طي 2 هفته، دارو را با دوز قبلي شروع كنيد..

3- اگر پس از 2 هفته، QC به فاصلة 450 تا 480 ميلي‌ثانيه رسيد، دوز را به mg 400 روزانه كاهش دهيد..

4- اگر به دنبال كاهش دوز به mg 400 روزانه QC دوباره به مقدار بيش از msec 480 بازگشت، دارو بايد قطع شود..

5- هفت روز پس از هر تعديل دوز، CG بايد تكرار شود..

 


3- پیش از شروع نیلوتینیب، سطح g و K باید اندازه‌گیری شده و در صورت كمبود باید تصحیح شود.


4- مصرف این دارو همراه غذا یا داروهای مهار كنندة CY34 ممكن هست باعث افزایش خطر طولانی شدن فاصله Q شود.


5- مرگ ناگهانی با مصرف نیلوتینیب در افراد مبتلا به CL مقاوم نقل شده هست.


6- این دارو ممكن هست باعث افزایش سطح سرمی لیپاز یا آمیلاز شود.

بنابراین، در بیماران دارای سابقه پانكرآتیت باید با احتیاط مصرف شود.

در صورت بالا رفتن این اونزیمها، به میزان بیش از 2 برابر حداكثر مقدار نرمال، دارو باید قطع شود.


پس از بازگشت اونزیمها به مقادیر نرمال می‌توان دارو را با دوز كاهش یافته mg 400 در روز شروع نمود.

در طول مصرف این دارو، سطح لیپاز باید به صورت ماهانه پایش شود.


7- این دارو ممكن هست باعث افزایش سطح L، S و بیلی‌روبین شود.

در صورت افزایش اونزیمها به بیش از 5 برابر حداكثر مقدار نرمال یا افزایش بیلی‌روبین به بیش از 3 برابر مقدار طبیعی، دارو باید قطع شود.

پس از بازگشت اونزیمها یا بیلی‌روبین به مقدار نرمال می‌توان دارو را با دوز كاهش یافته mg 400 در روز شروع نمود.


در طول مصرف این دارو تست‌های عملكرد كبدی باید به صورت ماهانه پایش شود.


8- در بیماران مبتلا به نارسایی كبدی دوز كمتری از دارو باید تجویز شود.

دوز مورد هستفاده بستگی به شدت نارسایی كبدی داشته و مطابق جدول زیر می‌باشد:

New age 11

CL تازه تشخيص داده شده در فاز مزمن

نارسايي كبدي خفيف، متوسط يا شديد

دارو با دوز mg 200 دو بار در روز شروع شده و براساس تحمل بيمار تا mg 300 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.

CL مقاوم ياعدم تحمل داروهاي قبلي
(فاز مزمن يا تشديد يافته)

نارسايي خفيف يا متوسط

دارو با دوز mg 300 دو بار در روز شروع شده و براساس پاسخ بيمار تا mg 400 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.

نارسايي شديد

دارو با دوز mg 200 دو بار در روز شروع شده و براساس تحمل بيمار به ترتيب تا mg 300 و mg 400 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- این دارو باید 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از غذا (با معده خالی) مصرف شود.


2- پیش از مصرف این دارو، سایر داروهای مصرفی خود را به اطلاع پزشك برسانید.


3- در طول مدت درمان با این دارو، از مصرف گریپ‌فروت خودداری كنید.


4- در طول مدت مصرف این دارو، از باردار شدن پرهیز نموده و از یك روش مؤثر ضد بارداری هستفاده كنید.


مصرف در سالمندان: اثربخشی و ایمنی دارو در افراد بالای 65 سال مشابه افراد زیر 65 سال بوده هست، هر چند كه ممكن هست جواب هماتولوژیك در سالمندان كمتر باشد.


مصرف در كودكان: اثربخشی و ایمنی دارو در این گروه تأیید نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست.

نباید در این دوران هستفاده شود.

در صورت لزوم مصرف دارو، شیردهی نباید انجام شود.


مصرف در بارداری: مطالعات كافی و كنترل شده انجام نشده هست.

نباید در این دوران هستفاده شود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست باعث كاهش شمارش WBC، RBC و پلاكت‌ها و نیز كاهش سطح gb شود.


ممكن هست باعث افزایش سطح لیپاز، گلوكز، بیلی‌روبین، S، L، L و Cr شود.


ممكن هست باعث كاهش سطح g، K، ، Na، Ca و آلبومین و نیز افزایش K شود.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Capsule: 200 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده تیروزین كیناز.


طبقه‌بندی درمانی: درمان CL همراه كروموزوم فیلادلفیا (h+CL).


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: asigna
ملاحظات اختصاصی
1- درمان با نیلوتینیب ممكن هست باعث بروز ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی و اونمی شود.

در دو ماه اول درمان، CBC باید هر دو هفته و پس از اون به صورت ماهانه كنترل شود.


در صورت بروز نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی، تعدیل دوز باید برپايه جدول زیر صورت گیرد:

New age 9

دريافت نيلوتينيب با دوز.

 mg 400-300 دو بار در روز

NC < 109 /L.

و يا.

شمارش پلاكتي.

5 * 109/L >

1- قطع دارو و پايش .CBC.

2- در صورتي كه شمارش NC و پلاكت طي 2 هفته از مقادير ذكر شده بالاتر آمد، دارو را دوباره با دوز قبلي شروع كنيد..

3- در صورتي كه شمارش NC و پلاكت به مدت بيش از 2 هفته پايين ماند، دوز را به mg 400 روزانه كاهش دهيد.


2- نیلوتینیب به صورت وابسته به دوز فاصله Q را در CG طولانی می‌كند كه خود ممكن هست به آریتمی خطرناك orsade de pointes منجر شود.

CG باید پیش از شروع درمان و 7 روز پس از اون و سپس به صورت دوره‌ای برحسب نیاز كنترل شود.


در صورت طولانی شدن فاصله Q تعدیل دوز برپايه جدول زیر توصیه می‌شود:

New age 10

QtC > 480 msec

1- دارو را قطع نموده و سطح سرمي g و K را اندازه‌گيري كنيد.

در صورت پايين بودن سطح اين الكتروليتها، آن را تصحيح كنيد.

داروهاي همراه را بررسي كنيد.
.

2- در صورت بازگشت QC به زير msec 450 و محدودة msec 20 نسبت به QC پايه طي 2 هفته، دارو را با دوز قبلي شروع كنيد..

3- اگر پس از 2 هفته، QC به فاصلة 450 تا 480 ميلي‌ثانيه رسيد، دوز را به mg 400 روزانه كاهش دهيد..

4- اگر به دنبال كاهش دوز به mg 400 روزانه QC دوباره به مقدار بيش از msec 480 بازگشت، دارو بايد قطع شود..

5- هفت روز پس از هر تعديل دوز، CG بايد تكرار شود..

 


3- پیش از شروع نیلوتینیب، سطح g و K باید اندازه‌گیری شده و در صورت كمبود باید تصحیح شود.


4- مصرف این دارو همراه غذا یا داروهای مهار كنندة CY34 ممكن هست باعث افزایش خطر طولانی شدن فاصله Q شود.


5- مرگ ناگهانی با مصرف نیلوتینیب در افراد مبتلا به CL مقاوم نقل شده هست.


6- این دارو ممكن هست باعث افزایش سطح سرمی لیپاز یا آمیلاز شود.

بنابراین، در بیماران دارای سابقه پانكرآتیت باید با احتیاط مصرف شود.

در صورت بالا رفتن این اونزیمها، به میزان بیش از 2 برابر حداكثر مقدار نرمال، دارو باید قطع شود.


پس از بازگشت اونزیمها به مقادیر نرمال می‌توان دارو را با دوز كاهش یافته mg 400 در روز شروع نمود.

در طول مصرف این دارو، سطح لیپاز باید به صورت ماهانه پایش شود.


7- این دارو ممكن هست باعث افزایش سطح L، S و بیلی‌روبین شود.

در صورت افزایش اونزیمها به بیش از 5 برابر حداكثر مقدار نرمال یا افزایش بیلی‌روبین به بیش از 3 برابر مقدار طبیعی، دارو باید قطع شود.

پس از بازگشت اونزیمها یا بیلی‌روبین به مقدار نرمال می‌توان دارو را با دوز كاهش یافته mg 400 در روز شروع نمود.


در طول مصرف این دارو تست‌های عملكرد كبدی باید به صورت ماهانه پایش شود.


8- در بیماران مبتلا به نارسایی كبدی دوز كمتری از دارو باید تجویز شود.

دوز مورد هستفاده بستگی به شدت نارسایی كبدی داشته و مطابق جدول زیر می‌باشد:

New age 11

CL تازه تشخيص داده شده در فاز مزمن

نارسايي كبدي خفيف، متوسط يا شديد

دارو با دوز mg 200 دو بار در روز شروع شده و براساس تحمل بيمار تا mg 300 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.

CL مقاوم ياعدم تحمل داروهاي قبلي
(فاز مزمن يا تشديد يافته)

نارسايي خفيف يا متوسط

دارو با دوز mg 300 دو بار در روز شروع شده و براساس پاسخ بيمار تا mg 400 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.

نارسايي شديد

دارو با دوز mg 200 دو بار در روز شروع شده و براساس تحمل بيمار به ترتيب تا mg 300 و mg 400 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- این دارو باید 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از غذا (با معده

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 1 فروردین ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews