موارد و عوارض مصرف <b>ریفامپین (Rifampicin/Isoniazid/Pyra)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>ریفامپین</b>


موارد و عوارض مصرف ریفامپین (Rifampicin/Isoniazid/Pyra) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریفامپین
    موارد و عوارض مصرف ریفامپین (Rifampicin/Isoniazid/Pyra) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریفامپین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف متیل تستسترون (Methyltestosterone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متیل

1:موارد و عوارض مصرف ایندومتاسین (Indomethacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایندومتاسین

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف مونوبنزون (Monobenzone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مونوبنزون
مرحله اول درمان سل (توبركولوزیس) ریوی و خارج ریوی (دو ماه اول درمان)

موارد و عوارض مصرف نیستاتین-واژینال (Nystatin (Vaginal)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیستاتین-واژینال
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 13 سال: دوز روزانه توصیه شده بر پايه وزن بیمار به صورت زیر می‌باشد:

موارد و عوارض مصرف مونتلوکاست (Montelukast) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مونتلوکاست


موارد و عوارض مصرف اافتالمیک سدیم محلول (Ophthalmic Bath Solution) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
New age 3

kg 37-30

 

2 قرص

kg 54-38

 

3 قرص

kg 70-55

 

4 قرص

kg 71 و بيشتر

 

5 قرصموارد و عوارض مصرف هیدروکورتیزون استات (Hydrocortison Acetate (Op) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
نكته: در صورت تحمل گوارشی، بهتر هست قرص‌ها 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از غذا مصرف شود.


موارد و عوارض مصرف لیدوکائین (Lidocaine (Mucosal - Local )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیدوکائین

توجه: برای كسب اطلاعات بیشتر، به تك نگار هر یك از داروهای Rifampicin، Isoniazid، yrazinamide و thambutol مراجعه نمایید .

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب دارویی ضد سل.


طبقه‌بندی درمانی: ضد سل.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Rifafour

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
ablet, Coated: 150/75/400/275
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب دارویی ضد سل.


طبقه‌بندی درمانی: ضد سل.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Rifafour

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 1 بهمن ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews