موارد و عوارض مصرف <b>آمیلوراید (Amiloride HCl)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>آمیلوراید</b>


موارد و عوارض مصرف آمیلوراید (Amiloride HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمیلوراید
    موارد و عوارض مصرف آمیلوراید (Amiloride HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمیلوراید چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف متیل دوپا (Methyldopa) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متیل دوپا

1:موارد و عوارض مصرف متیل ارگونوین (Methyl ergonovine Maleate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متیل

موارد و مقدار مصرف:
مکانیسم اثر

موارد و عوارض مصرف دیمن هیدرینات (Dimenhydrinate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیمن
الف) اثر مدر: آمیلوراید به طور مستقیم بر روی لوله ‌های کلیوی انتهایی اثر کرده و بازجذب سدیم و دفع پتاسیم را مهار و درنتیجه از دفع پتاسیم بدن جلوگیری می‌ کند.


موارد و عوارض مصرف فنی توئین کرم (PHENYTOIN (TOPICAL)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنی


موارد و عوارض مصرف لیدوکائین پی (Lidocaine-P) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیدوکائین
ب) کاهنده فشار خون: آمیلوراید اغلب در ترکیب با مدرهای مؤثرتر برا ی رفع ادم ناشی از CF، سیروز کبدی و هیپرآلدوسترونیسم مصرف می‌ شود.


موارد و عوارض مصرف دکسپانتنول (Dexpanthenol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکسپانتنول
مکانیسم اثر کاهنده فشارخون آمیلوراید مشخص نیست.


موارد و عوارض مصرف دیفنوکسیلات (Diphenoxylate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیفنوکسیلات


تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی

موارد و عوارض مصرف دوبوتامین (Dobutamine HCI) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوبوتامین
اختلال گذرا در آزمونهای عملکرد کلیه و کبد مشاهده شده هست.

آمیلوراید سبب افزایش شدید پتاسیم خون در بیماران دیابتی به دنبال آزمون تحمل گلوکز با تزریق وریدی می شود.

مصرف آمیلوراید باید حداقل سه روز قبل از انجام این آزمون قطع شود.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: حدود 50 % از دستگاه گوارش جذب می‌ شود.

غذا جذب اون را تا 30 % کاهش می دهد.

دیورز طی 2 ساعت شروع و طی 10-6 ساعت به اوج می رسد.


پخش: انتشار گسترده خارج عروقی دارد.


متابولیسم: قابل ملاحظه نیست.


دفع: قسمت اعظم دارو از طریق ادرار دفع می‌ شود.

نیمه عمر دارو در بیماران دارای کلیه سالم 9-6 ساعت هست.


موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
آمیلوراید ممکن هست اثر کاهنده فشار خون سایر داروهای کاهنده فشارخون را تشدید کند.

از این اثر می توان به عنوان یک اثر مفید هستفاده کرد.


این دارو خطر افزایش پتاسیم را در صورت مصرف هموقت با سایر مدرهای حفظ نماينده پتاسیم، مهارنماينده های C، مکمل های پتاسیم، داروهای حاوی پتاسیم (پنیسیلین G تزریقی) یا مکمل های نمک افزایش می دهد.


آمیلوراید ممکن هست کلیرانس کلیوی لیتیم را کاهش و غلظت خونی اون را افزایش دهد.


داروهای ضدالتهاب غیر هستروئیدی مانند ایندومتاسین یا ایبوپروفن ممکن هست عملکرد کلیه را تغییر داده و درنتیجه بر دفع پتاسیم اثر بگذارند.


در صورت مصرف هموقت با دیگوکسین ممکن هست کلیرانس کلیوی همراه با اثر اینوتروپیک دیگوکسین کاهش یابد.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مدر حفظ نماينده پتاسیم.


طبقه‌بندی درمانی: مدر، کاهنده فشار خون.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، ضعف، سرگیجه، اونسفالوپاتی.


قلبی ـ عروقی: کاهش فشار خون وضعیتی.


دستگاه گوارش: تهوع، بی اشتهایی، اسهال، هستفراغ، درد شکم، یبوست، تغییر اشتها.


ادراری ـ تناسلی: ناتوانی جنسی.


خون: کم خونی آپلاستیک، نوتروپنی.


سایر عوارض: افزایش پتاسیم خون، خستگی، کرامپهای عضلانی، تنگی نفس.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: دهیدراتاسیون و اختلال الکترولیتی.


درمان: حمایتی و علامتی هست.

در صورت مصرف حاد ، محتویات معده را با واداشتن بیمار به هستفراغ یا لاواژ تخلیه می نمايند.

در افزایش شدید پتاسیم خون (بیش از mq/L 5/6 ) غلظت پتاسیم را باید با تزریق وریدی بیکربنات سدیم یا گلوکز همراه با انسولین کاهش داد.

یک رزین تعویض نماينده کاتیون، مثل سدیم پلیاستیرن سولفونات خوراکی یا انما ممکن هست غلظت سرمی پتاسیم را کاهش دهد.


مصرف در سالمندان: از اونجا که سالخوردگان نسبت به دیورز و زیادی پتاسیم خون ناشی از مصرف دارو مستعدتر هستند ، باید به دقت پیگیری شوند.

کاهش مقدار مصرف ممکن هست لازم باشد.


مصرف در كودكان: بیضرری و اثربخشی ا ین دارو در کودکان ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: آمیلوراید در شیر حیوانات ترشح می‌ شود.

در مورد انسان اطلاعاتی در دست نیست.اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
الف) کاهنده فشار خون، ادم ناشی از نارسایی احتقانی قلب ( CF)، معمولاً در بیماران تحت درمان با تیازید یا سایر مدرهای دفع نماينده پتاسیم.


بزرگسالان: معمولاً مقدار mg/day 5 مصرف می‌ شود.

در صورت لزوم، مقدار مصرف ممکن هست تا mg/day 10 افزایش یابد.

مقدار مصرف نباید از mg/day 20 بیشتر شود.


ب) پرادراری ناشی از لیتیم.


بزرگسالان: مقدار 10-5 میلی گرم دو بار در روز مصرف می‌ شود.


پ) فیبروز سیستیک.


بزرگسالان: آمیلوراید آئروسله شده حل شده در 3/0 % محلول نمکی نرمال مصرف می‌ شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مدر حفظ نماينده پتاسیم.


طبقه‌بندی درمانی: مدر، کاهنده فشار خون.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، ضعف، سرگیجه، اونسفالوپاتی.


قلبی ـ عروقی: کاهش فشار خون وضعیتی.


دستگاه گوارش: تهوع، بی اشتهایی، اسهال، هستفراغ، درد شکم، یبوست، تغییر اشتها.


ادراری ـ تناسلی: ناتوانی جنسی.


خون: کم خونی آپلاستیک، نوتروپنی.


سایر عوارض: افزایش پتاسیم خون، خستگی، کرامپهای عضلانی، تنگی نفس.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: دهیدراتاسیون و اختلال الکترولیتی.


درمان: حمایتی و علامتی هست.

در صورت مصرف حاد ، محتویات معده را با واداشتن بیمار به هستفراغ یا لاواژ تخلیه می نمايند.

در افزایش شدید پتاسیم خون (بیش از mq/L 5/6 ) غلظت پتاسیم را باید با تزریق وریدی بیکربنات سدیم یا گلوکز همراه با انسولین کاهش داد.

یک رزین تعویض نماينده کاتیون، مثل سدیم پلیاستیرن سولفونات خوراکی یا انما ممکن هست غلظت سرمی پتاسیم را کاهش دهد.


مصرف در سالمندان: از اونجا که سالخوردگان نسبت به دیورز و زیادی پتاسیم خون ناشی از مصرف دارو مستعدتر هستند ، باید به دقت پیگیری شوند.

کاهش مقدار مصرف ممکن هست لازم باشد.


مصرف در كودكان: بیضرری و اثربخشی ا ین دارو در کودکان ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: آمیلوراید در شیر حیوانات ترشح می‌ شود.

در مورد انسان اطلاعاتی در دست نیست.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 6 آذر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews