موارد و عوارض مصرف <b>میکونازول نیترات (Miconazole Nitrate)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>میکونازول


موارد و عوارض مصرف میکونازول نیترات (Miconazole Nitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی میکونازول
    موارد و عوارض مصرف میکونازول نیترات (Miconazole Nitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی میکونازول نیترات چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف آکاربوز (Acarbose) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آکاربوز چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف لوامیزول (Levamisole HCI) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوامیزول

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف لوودوپا - سی (Levodopa - C) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوودوپا
الف) عفونتهای قارچی جلدی یا مخاطی، ناشی از ارگانیسمهای حساس :

موارد و عوارض مصرف لیدوکائین (Lidocaine HCL (Parenteral) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیدوکائین
بزرگسالان و کودکان: ترکیب موضعی دو بار در روز برای 2 تا 4 هفته به موضع مالیده شود.


موارد و عوارض مصرف نرم کننده ساده چشم (Simple Eye Ointment) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف سدیم کلراید (رینوسالتین) (Sodium Chloride (Nasal)) چیست؟ منع مصرف و تداخل
ب) ityriasis (ا یجاد شده بوسیله تینه آورسیکالر).


موارد و عوارض مصرف ریسپریدون (Risperidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریسپریدون


موارد و عوارض مصرف روپینیرول (Ropinirole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی روپینیرول
هستفاده موضعی
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 2 سال : از کرم به صورت یک بار در روز در مناطق آسیب دیده هستفاده شود.


هستفاده واژینال
بزرگسالان: یک اپلیکاتور پر از کرم واژینال شبها برای 7 شب.


مكانیسم اثر
اثر ضد قارچ: میکونازول بر حسب غلظت هم اثر متوقف نماينده رشد قارچ و هم اثر کشنده قارچ دارد.

این دارو سبب ضخیم شدن دیواره سلولی قارچها و تغییر در نفوذپذیری غشای سلولی اونها می‌ شود.

همچنین میکونازول ممکن هست با مداخله در اونزیمهای پروکس یزومی که سبب تجمع پراکسید در داخل دیواره سلولی می‌ شوند، باعث مرگ سلول شود.

این دارو بر تمام قارچهای بیماری زا حمله می‌ کند.


فارماکوکینتیک
جذب: پس از هستفاده واژینال مقدار کمی از دارو به صورت سیستمیک جذب می‌ شود.


پخش: نامشخص.


متابولیسم: در کبد متابولیزه شده و غالبا به متابولیت‌های غیر فعال تبدیل می‌ شود.


دفع: حذف دارو به صورت تری فازیک بوده و نیمه عمر حذفی اون حدود 24 ساعت می‌ باشد.تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد.


ادراری- تناسلی: کرامپهای لگنی، سوزش واژینال، حساسیت یا خارش با کرم واژینال.


پوست: درماتیت تماسی آلرژیک، سوزش، خارش، ترشح داشتن.


مسمومیت و درمان
درمان: اطلاعاتی در دست نیست.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
در بیماران حساس به دارو منع مصرف دارد.

در بیماران با نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
نقل نشده هست.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق ایمیدازول.


طبقه‌بندی درمانی: ضد قارچ.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از هستفاده از کرم موضع را تمیز کنید.

سپس موضع را ماساژ دهید تا کرم ناپدید شود.


2- درمان موضعی را برا ی حداقل یک ماه ادامه دهید.

بهبودی در مدت 1 تا 2 هفته شروع می‌ شود.

در صورتی که بهبودی پس از 4 هفته حاصل نشد ، تشخیص را بازبینی کنید.


3- اپلیکاتور واژینال را به جز در دوران بارداری، به صورت کامل در واژن وارد کنید.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- علائم عفونت قارچی برای بیمار توضیح داده شود.


2- اهمیت عمل کردن مطابق نسخه، پیگیری بیماری و نقل عوارض جانبی برای بیمار توضیح داده شود.


3- هستفاده صحیح از دو فرم واژینال و موضعی به بیمار آموزش داده شود.


برای جلوگیری از عفونت مجدد واژینال، اهمیت بهداشت ناحیه پرینه و نداشتن نزدیکی در دوران درمان برای بیمار توضیح داده شود.


مصرف در کودکان: مصرف دارو در کودکان زیر 2 سال باید با نظر پزشک باشد.


مصرف در شیردهی: بی خطری دارو اثبات نشده هست.


مصرف در بارداری: درمان واژینال 7 روزه ارجح هست.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Suppository: 100mg
Cream: 2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق ایمیدازول.


طبقه‌بندی درمانی: ضد قارچ.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از هستفاده از کرم موضع را تمیز کنید.

سپس موضع را ماساژ دهید تا کرم ناپدید شود.


2- درمان موضعی را برا ی حداقل یک ماه ادامه دهید.

بهبودی در مدت 1 تا 2 هفته شروع می‌ شود.

در صورتی که بهبودی پس از 4 هفته حاصل نشد ، تشخیص را بازبینی کنید.


3- اپلیکاتور واژینال را به جز در دوران بارداری، به صورت کامل در واژن وارد کنید.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- علائم عفونت قارچی برای بیمار توضیح داده شود.


2- اهمیت عمل کردن مطابق نسخه، پیگیری بیماری و نقل عوارض جانبی برای بیمار توضیح داده شود.


3- هستفاده صحیح از دو فرم واژینال و موضعی به بیمار آموزش داده شود.


برای جلوگیری از عفونت مجدد واژینال، اهمیت بهداشت ناحیه پرینه و نداشتن نزدیکی در دوران درمان برای بیمار توضیح داده شود.


مصرف در کودکان: مصرف دارو در کودکان زیر 2 سال باید با نظر پزشک باشد.


مصرف در شیردهی: بی خطری دارو اثبات نشده هست.


مصرف در بارداری: درمان واژینال 7 روزه ارجح هست.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews