موارد و عوارض مصرف <b>فنیل افرین (Phenylephrine HCI (Ophthalmic))</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>فنیل


موارد و عوارض مصرف فنیل افرین (Phenylephrine HCI (Ophthalmic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنیل
    موارد و عوارض مصرف فنیل افرین (Phenylephrine HCI (Ophthalmic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنیل افرین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف کتوتیفن (Ketotifen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کتوتیفن چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف نیترازپام (Nitrazepam) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیترازپام

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف ستریزین (Cetirizine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ستریزین چیست؟
الف) به عنوان گشاد كننده امتك چشم (بدون سیكلوپلژی).


موارد و عوارض مصرف کلیندامایسین (Clindamycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلیندامایسین


موارد و عوارض مصرف کلوزاپین (Clozapine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلوزاپین چیست؟
بزرگسالان: پیش از آزمون چشمی، ‌2-1 قطره از محلول 5 یا 10 % در چشم چكانده می‌ شود.


موارد و عوارض مصرف کرومال (Cromolyn Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کرومال چیست؟
در صورت نیاز، می‌ توان این مقدار را 60-10 دقیقه بعد تكرار كرد.


موارد و عوارض مصرف اکس جید (دفراسیروکس) (Deferasirox) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکس


موارد و عوارض مصرف لانوکسین (دیگوکسین) (Digoxin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لانوکسین
ب) جلوگیری از چسبندگی خلفی چشم (چسبندگی عنبیه).


بزرگسالان: یك قطره از محلول 10 % سه بار یا بیشتر در روز همراه با آتروپین سولفات در چشم چكانده می‌ شود.


پ) درمان اولیه گلوكوم بدخیم سپس عمل جراحی.


بزرگسالان: یك قطره از محلول 10 % همراه با یك قطره از محلول آتروپین سولفات 4-1 % سه بار در روز به داخل چشم چكانده می‌ شود.


مكانیسم اثر
این دارو بر روی عضله گشاد كننده امتك اثر كرده (اثر آلفا- آدرنرژیك) و موجب انقباض عضله می‌ شود.

همچنین، این دارو بر روی شریانچه‌های ملتحمه اثر كرده و اونها را تنگ می‌ كند و به این ترتیب، اثر ضد احتقان خود را بر ملتحمه اعمال می‌كند.تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فنیل افرین ممكن هست فشار داخل چشم را در چشمهای سالم یا در گلوكوم با زاویه باز كاهش دهد.

همچنین، این دارو ممكن هست سبب شود كه تونومتری به طور كاذب، طبیعی خوانده شود.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: حداكثر اثر میدریاتیك، 90-10 دقیقه سپس مصرف محلول 10 % حاصل می‌شود.

گشادی امتك چشم سپس مصرف محلول 10% اون طی 7-3 ساعت از بین می‌ رود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت جذب سیستمیك قابل ملاحظه فنیل افرین، مصرف هموقت اون با اپی نفرین یا دیگر داروهای مقلد سمپاتیك، گلیكوزیدهای قلبی، لوودوپا، گوانتیدین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، مهار كننده‌های مونوآمین اكسیداز (O)، یا بیهوش كننده‌های عمومی (هالوتان) ممكن هست خطر آریتمی، از جمله تاكیكاردی، ‌را افزایش دهد.


در صورت جذب سیستمیك قابل توجه فنیل افرین، مصرف هموقت اون با اكسی توسیك‌ها، دوكساپرام، مهار كننده‌های O، متیل دوپا، تری متافان و آلكالوئیدهای ارگوت، اثرات بالا برنده فشار خون اون را تشدید می‌ كند.


در صورت جذب سیستمیك قابل توجه فنیل افرین، مصرف هموقت اون با مهار كننده‌های آلفا ـ آدرنرژیك، داروهای كاهنده فشار خون (از جمله مدرها)، ممكن هست اثرات پایین آورنده فشار خون این داروها را كاهش دهد.


در صورت جذب سیستمیك قابل توجه این دارو‌، مصرف هموقت با هورمونهای تیروئید ممكن هست اثرات هر دو دارو را افزایش دهد.

در صورت جذب سیستمیك قابل ملاحظه این دارو، مصرف هموقت اون با نیتراتها ممكن هست اثر ضد اونژین این داروها را كاهش دهد.


جواب گشاد كننده امتك چشم به فنیل افرین با مصرف هموقت این دارو با لوودوپا كاهش و با داروهای ضد موسكارینی سیكلوپلژیك مانند آتروپین، افزایش می‌ یابد.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست آلفا- آدرنرژیك.


طبقه‌بندی درمانی: تنگ كننده عروق.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی آدرنرژیكها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- برای جلوگیری از جذب سیستمیك دارو، باید هنگام مصرف فنیل افرین و 2-1 دقیقه سپس اون، انگشت را بر روی كیسه اشكی فشار داد.


2- برنامه گرفتن طولانی مدت در معرض هوا یا نور شدید ممكن هست موجب اكسیداسیون و تغییر رنگ دارو شود.

در صورت قهوه‌ای شدن رنگ محلول یا وجود رسوب در اون، ‌باید از مصرف اون خودداری كرد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- قبل از مصرف دارو دستها را خوب بشویید.

هنگام مصرف دارو و 2-1 دقیقه سپس اون ، ‌انگشت خود را بر روی كیسه اشكی فشار دهید تا از جذب سیستمیك دارو جلوگیری شود.


2- برای جلوگیری از آلوده شدن دارو، ‌نوك قطره چكان را با هیچ سطحی تماس ندهید.


3- سپس مصرف دارو، امتكهای چشم به طور غیر طبیعی بزرگ خواهند شد.

برای محافظت چشمها از آفتاب یا سایر انواع نور، از عینك آفتابی هستفاده نمایید.

اگر اثر دارو 12 ساعت یا بیشتر طول كشید ، به پزشك اطلاع دهید.


مصرف در سالمندان: اثرات این دارو در بیماران سالخورده ممكن هست تشدید شود.

به نظر می‌ رسد مصرف فنیل افرین در بیماران بزرگتر از 50 سال، جواب عضله گشاد كننده امتك را تغییر می‌ دهد، به طوری كه ممكن هست روز سپس مصرف دارو در این بیماران میوز واجهشی بروز كند.


مصرف در كودكان: نوزادان و كودكان ممكن هست نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند.

به دلیل خطر بروز افزایش شدید فشار خون ، باید فقط محلولهای چشمی 5/0 % یا كمتر در نوزادان كوچكتر از 1 سال مصرف شود.

مصرف محلول چشمی 10 % در نوزادان منع شده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح فنیل افرین در شیر مشخص نیست.

مصرف دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.


عوارض جانبی
چشم: تاری دید، سوزش و گزش گذرا به هنگام چكاندن دارو در چشم، افزایش حساسیت چشم به نور، مواج شدن عنبیه (iris floater)، گلوكوم، میوز واجهشی.


علائم جذب سیستمیك: بی قراری، بی خوابی، اضطراب، عصبانیت، منگی، ضعف، سرگیجه، سردرد، برادیكاردی، تاكیكاردی، افزایش فشار خون ، طپش قلب، درد اونژینی.


توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط یا آریتمی قلبی، باید مصرف دارو قطع شود.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی (در صورت جذب سیستمیك قابل توجه دارو) :‌ طپش قلب، پارستزی، هستفراغ، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون.


درمان: شامل قطع مصرف دارو و اقدامات علامتی و حمایتی می‌ شود.

علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود.

آتروپین برای مسدود ساختن برادیكاردی رفلکسی، فنتول آمین برای درمان زیادی بیش از حد فشار خون، و پروپرانولول برای درمان آریتمی قلبی، یا لوودوپا برای كاهش گشادی بیش از حد امتك چشم، در صورت لزوم، به كار می‌ رود.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Drop: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست آلفا- آدرنرژیك.


طبقه‌بندی درمانی: تنگ كننده عروق.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی آدرنرژیكها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- برای جلوگیری از جذب سیستمیك دارو، باید هنگام مصرف فنیل افرین و 2-1 دقیقه سپس اون، انگشت را بر روی كیسه اشكی فشار داد.


2- برنامه گرفتن طولانی مدت در معرض هوا یا نور شدید ممكن هست موجب اكسیداسیون و تغییر رنگ دارو شود.

در صورت قهوه‌ای شدن رنگ محلول یا وجود رسوب در اون، ‌باید از مصرف اون خودداری كرد.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- قبل از مصرف دارو دستها را خوب بشویید.

هنگام مصرف دارو و 2-1 دقیقه سپس اون ، ‌انگشت خود را بر روی كیسه اشكی فشار دهید تا از جذب سیستمیك دارو جلوگیری شود.


2- برای جلوگیری از آلوده شدن دارو، ‌نوك قطره چكان را با هیچ سطحی تماس ندهید.


3- سپس مصرف دارو، امتكهای چشم به طور غیر طبیعی بزرگ خواهند شد.

برای محافظت چشمها از آفتاب یا سایر انواع نور، از عینك آفتابی هستفاده نمایید.

اگر اثر دارو 12 ساعت یا بیشتر طول كشید ، به پزشك اطلاع دهید.


مصرف در سالمندان: اثرات این دارو در بیماران سالخورده ممكن هست تشدید شود.

به نظر می‌ رسد مصرف فنیل افرین در بیماران بزرگتر از 50 سال، جواب عضله گشاد كننده امتك را تغییر می‌ دهد، به طوری كه ممكن هست روز سپس مصرف دارو در این بیماران میوز واجهشی بروز كند.


مصرف در كودكان: نوزادان و كودكان ممكن هست نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند.

به دلیل خطر بروز افزایش شدید فشار خون ، باید فقط محلولهای چشمی 5/0 % یا كمتر در نوزادان كوچكتر از 1 سال مصرف شود.

مصرف محلول چشمی 10 % در نوزادان منع شده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح فنیل افرین در شیر مشخص نیست.

مصرف دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.


عوارض جانبی
چشم: تاری دید، سوزش و گزش گذرا به هنگام چكاندن دارو در چشم، افزایش حساسیت چشم به نور، مواج شدن عنبیه (iris floater)، گلوكوم، میوز واجهشی.


علائم جذب سیستمیك: بی قراری، بی خوابی، اضطراب، عصبانیت، منگی، ضعف، سرگیجه، سردرد، برادیكاردی، تاكیكاردی، افزایش فشار خون ، طپش قلب، درد اونژینی.


توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط یا آریتمی قلبی، باید مصرف دارو قطع شود.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی (در صورت جذب سیستمیك قابل توجه دارو) :‌ طپش قلب، پارستزی، هستفراغ، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون.


درمان: شامل قطع مصرف دارو و اقدامات علامتی و حمایتی می‌ شود.

علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود.

آتروپین برای مسدود ساختن برادیكاردی رفلکسی، فنتول آمین برای درمان زیادی بیش از حد فشار خون، و پروپرانولول برای درمان آریتمی قلبی، یا لوودوپا برای كاهش گشادی بیش از حد امتك چشم، در صورت لزوم، به كار می‌ رود.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 1 اردیبهشت ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews