موارد و عوارض مصرف <b>بیسموت ساب سیترات (Bismuth Subcitrate)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>بیسموت


موارد و عوارض مصرف بیسموت ساب سیترات (Bismuth Subcitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بیسموت
    موارد و عوارض مصرف بیسموت ساب سیترات (Bismuth Subcitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بیسموت ساب سیترات چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف نئوپوژن (Filgrastim (GCFS)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نئوپوژن

1:موارد و عوارض مصرف فلوتامید (Flutamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوتامید چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف گالانتامین (Galantamine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گالانتامین
زخم خوش خیم معده و اثنی عشر

موارد و عوارض مصرف گرانایزترون (Granisetron) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گرانایزترون
بزرگسالان: دو قرص دو بار در روز و یا یك قرص چهار بار در روز مصرف می‌شود.


موارد و عوارض مصرف هیدروکورتیزون (Hydrocortisone (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
مدت درمان 28 روز هست و در صورت لزوم 28 روز دیگر تكرار می‌شود.


موارد و عوارض مصرف ایماتیب (Imatinib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایماتیب چیست؟
مقدار نگهدارنده توصیه نمی‌شود، ولی می‌توان دوره درمان را سپس یك ماه فاصله تكرار كرد.


موارد و عوارض مصرف سیلانم (Imipenem/Cilastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیلانم


موارد و عوارض مصرف ربیف (سینووکس) (Interferon beta-1a) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ربیف
كودكان- مصرف این دارو در كودكان توصیه نمی‌شود.


مكانیسم اثر
بیسموت دارای اثر ضد میكروبی بر پاتوژر‌های باكتریایی و ویروسی دستگاه گوارش هست.

این دارو ممكن هست به صورت تركیبی با دو اونتیبیوتیك (عموماً مترونید ازول و آموكسی سیلین) برای از بین بردن هلیكوباكترپیلوری تجویز شود.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بارداری، اختلال كار كلیه.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب بیسموت.


طبقه‌بندی درمانی: منفی كننده ذرات یونی در معده (برای مقابله با یون هیدروژن) همراه با داروهای مقابله با elicobacter pilori.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C (در سه ماهه آخر بارداری رده D)
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تیره شدن زبان و سیاه شدن مدفوع، تهوع و هستفراغ.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- اگر دارو را دو بار در روز مصرف می‌كنید، دو قرص نیم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص نیم ساعت قبل از شام میل كنید.

اگر دارو را چهار بار در روز مصرف می‌كنید، نیم ساعت قبل از هر غذا و قرص آخر را دو ساعت سپس شام مصرف كنید.


2- طی دوره درمان با این دارو شیر مصرف نكنید.


3- تا نیم ساعت قبل یا سپس مصرف این دارو، اونتیاسید مصرف نكنید.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
ablet: 120 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب بیسموت.


طبقه‌بندی درمانی: منفی كننده ذرات یونی در معده (برای مقابله با یون هیدروژن) همراه با داروهای مقابله با elicobacter pilori.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C (در سه ماهه آخر بارداری رده D)
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تیره شدن زبان و سیاه شدن مدفوع، تهوع و هستفراغ.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- اگر دارو را دو بار در روز مصرف می‌كنید، دو قرص نیم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص نیم ساعت قبل از شام میل كنید.

اگر دارو را چهار بار در روز مصرف می‌كنید، نیم ساعت قبل از هر غذا و قرص آخر را دو ساعت سپس شام مصرف كنید.


2- طی دوره درمان با این دارو شیر مصرف نكنید.


3- تا نیم ساعت قبل یا سپس مصرف این دارو، اونتیاسید مصرف نكنید.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 18 تیر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews