موارد و عوارض مصرف <b>سیمواستاتین (Simvastatin)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>سیمواستاتین</b>


موارد و عوارض مصرف سیمواستاتین (Simvastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیمواستاتین
    موارد و عوارض مصرف سیمواستاتین (Simvastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیمواستاتین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف سوکسامتونیوم (Succinylcholine Chloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوکسامتونیوم

1:موارد و عوارض مصرف سولفاسالازین (Sulfasalazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سولفاسالازین

موارد و مقدار مصرف:
فارماكوكینتیك

موارد و عوارض مصرف زالاتان (Latanoprost) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زالاتان چیست؟
جذب: سریع جذب می‌ شود، با این حال، بدلیل برداشت كبدی بالای دارو میزان داروی موجود در پلاسما به كمتر از 5 % دوز مصرفی می‌ رسد.


موارد و عوارض مصرف بتا فرون (آکتوفرون) (Interferon beta-1b) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف هیدروکلروتیازید (Hydrochlorothiazide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکلروتیازید
جذب دارو در افراد متفاوت هست.


موارد و عوارض مصرف فلوتیزوکس (Fluticasone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوتیزوکس


موارد و عوارض مصرف ساندوستاتین (Octreotide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ساندوستاتین
پخش: داروی اصلی و متابولیتهای اون بیش از 95% به پروتئین‌های پلاسما متصل می‌ شوند.


موارد و عوارض مصرف گاباپنتین (Gabapentin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گاباپنتین

متابولیسم: این دارو در پلاسما هیدرولیز شده و حداقل این دارو 3 متابولیت اصلی دارد.


دفع: مسیر اصلی دفع از طریق صفرا دفع می‌ باشد.تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سر درد ، sthenia.


دستگاه گوارش: درد شكمی ، یبوست، اسهال، سوء‌ هاضمه، نفخ، تهوع، هستفراغ.


تنفسی: عفونت مجاری تنفسی فوقانی.

مسمومیت و درمان موارد مصرف بیش از حد كمی از دارو نقل شده هست و هیچ بیماری علامت خاصی نداشته بطوریكه بیماران بدون درمان بهبود یافته‌اند.

حداكثردوزمصرف شده 450 mg بوده هست.

تا وقتی كه مشاهدات و مطالعات بیشتری انجام شود هیچ درمان خاصی برای مصرف بیش از حد دارو توصیه نمی‌ شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف
در بیماران حساس به دارو، خانمهای باردار و شیرده و خانمها در سنین باروری به جز مواردی كه احتمال بارداری وجود ندارد، و در بیماران با بیماری فعال كبدی یا شرایطی كه باعث افزایش مداوم و غیر قابل توجیه سطح ترانس آمیناز سرمی می‌ شود، منع مصرف دارد.


موارد احتیاط : در بیماران با سابقه بیماری كبدی و نیز كسانی كه الكل زیاد مصرف می‌ كنند با احتیاط مصرف شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست سطوح CK , S , L را افزایش دهد.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد لیپید، كاهنده كلسترول.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده X
اشكال دارویی:
ablet: 10, 20mg
ملاحظات اختصاصی
1- سیمواستاتین تنها پس از عدم كارآئی رژیم و درمان‌های غیر دارویی شروع شود.

بیمار باید رژیم غذایی برای كاهش كلسترول را در حین درمان ادامه دهد.


2- تنظیم دوز هر چهار هفته انجام شود.

اگر سطوح كلسترول به پائین تر از محدوده هدف برسد، ممكن هست نیاز به كاهش دوز باشد.


3- تست‌های عملكرد كلیوی را در شروع و وقتهای مشخص در حین درمان اجرا کنید.


4- سیمواستاتین در دوز 40 mg روزانه بطور مؤثر باعث كاهش مرگ ، شامل مرگهای ناشی از بیماری قلبی، I، سكته مغزی و روند بازگشائی عروق (در عروق كرونر و غیر كرونری) می‌شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- به بیمارتوصیه شود دارو را در عصر مصرف كند و نیاز به مصرف دارو با غذا نیست.


2- به بیمار توصیه شود هر گونه عارضه جانبی را نقل كند بخصوص درد و گرفتگی عضلانی.


3- اهمیت سلامت قلبی و عروقی را با كنترل لیپیدهای سرم برای بیمار شرح دهید.

به بیمار كنترل رژیم غذایی (محدود كردن چربی كل و كلسترول مصرفی)، كنترل وزن و فعالیت ورزشی مناسب را آموزش دهید.


مصرف در سالمندان: بیشتر بیماران مسن به دوز روزانه 20 mg یا كمتر از اون جواب می‌ دهند.


مصرف در كودكان: ایمنی و اثر بخشی دارو در كودكان جوان تر از 10 سال و یا دختران قبل از بلوغ به اثبات نرسیده هست.


مصرف در شیردهی: مشخص نشده كه دارو درشیر ترشح می‌ شود.

بیماران نباید درحین دارو درمانی شیر بدهند.


مصرف در بارداری: ایمنی دارو در این دوران به اثبات نرسیده هست.

بیماران در صورتی كه قصد بارداری دارند مشكوك به بارداری هستند و یا مطمئن از باردار شدن هستند باید سریعا اطلاع دهند.اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
الف) كاهش ریسك مرگ و اتفاقات عروق كرونر در بیماران با ریسك بالا.


بالغین: در ابتدا 20 -40 mg خوراكی روزانه در عصر، که بر پايه تحمل و جواب بیمار به دارو هر چهار هفته تنظیم دوز می‌ شود.

حداكثر دوز 80 mg روزانه.


ب) كاهش سطوح كلسترول تام و LDL در بیماران با هایپركلسترولمی.


هوموزیگوس فامیلی
بالغین: 40 mg عصر و یا 80 mg روزانه درسه دوز منقسم ، 20 mg صبح، 20 mg سپس ظهر ، و 40 mg عصر.


پ) هایپركلسترولمی هتروزیگوت فامیلی:
كودكان در سن 17 - 10 سال: 10 mg خوراكی یك بار در روز ، عصرها حداكثر دوز 40 mg روزانه.


تنظیم دوز: در بیماران با نارسایی شدید كلیوی ، با دوز 5 mg یك بار در روز به‌ صورت خوراكی شروع می‌ شود.

در بیمارانی كه سیكلوسپورین مصرف می‌ كنند با دوز 5 mg خوراكی یك بار در روز شروع و بیش از 10 mg روزانه نباید مصرف شود.

در بیمارانی كه فیبراتها یا نیاسین را نیز دریافت می‌ كنند، حداكثر دوز روزانه سیمواستاتین 10 mg خوراكی هست.

در بیمارانی كه آمیودارون یا وراپامیل دریافت می‌ نمايند، حداكثر دوز روزانه سیمواستاتین 20 mg خوراكی هست.


مكانیسم اثر
عملكرد ضد لیپیدی
سیمواستاتین اونزیم G - Go ردوكتاز را كه یك اونزیم كبدی در مرحله اول مسیر سنتز كلسترول هست، مهار می‌ كند.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد لیپید، كاهنده كلسترول.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده X
اشكال دارویی:
ablet: 10, 20mg
ملاحظات اختصاصی
1- سیمواستاتین تنها پس از عدم كارآئی رژیم و درمان‌های غیر دارویی شروع شود.

بیمار باید رژیم غذایی برای كاهش كلسترول را در حین درمان ادامه دهد.


2- تنظیم دوز هر چهار هفته انجام شود.

اگر سطوح كلسترول به پائین تر از محدوده هدف برسد، ممكن هست نیاز به كاهش دوز باشد.


3- تست‌های عملكرد كلیوی را در شروع و وقتهای مشخص در حین درمان اجرا کنید.


4- سیمواستاتین در دوز 40 mg روزانه بطور مؤثر باعث كاهش مرگ ، شامل مرگهای ناشی از بیماری قلبی، I، سكته مغزی و روند بازگشائی عروق (در عروق كرونر و غیر كرونری) می‌شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
1- به بیمارتوصیه شود دارو را در عصر مصرف كند و نیاز به مصرف دارو با غذا نیست.


2- به بیمار توصیه شود هر گونه عارضه جانبی را نقل كند بخصوص درد و گرفتگی عضلانی.


3- اهمیت سلامت قلبی و عروقی را با كنترل لیپیدهای سرم برای بیمار شرح دهید.

به بیمار كنترل رژیم غذایی (محدود كردن چربی كل و كلسترول مصرفی)، كنترل وزن و فعالیت ورزشی مناسب را آموزش دهید.


مصرف در سالمندان: بیشتر بیماران مسن به دوز روزانه 20 mg یا كمتر از اون جواب می‌ دهند.


مصرف در كودكان: ایمنی و اثر بخشی دارو در كودكان جوان تر از 10 سال و یا دختران قبل از بلوغ به اثبات نرسیده هست.


مصرف در شیردهی: مشخص نشده كه دارو درشیر ترشح می‌ شود.

بیماران نباید درحین دارو درمانی شیر بدهند.


مصرف در بارداری: ایمنی دارو در این دوران به اثبات نرسیده هست.

بیماران در صورتی كه قصد بارداری دارند مشكوك به بارداری هستند و یا مطمئن از باردار شدن هستند باید سریعا اطلاع دهند.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 8 تیر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews