موارد و عوارض مصرف <b>استرادیول والرات (Estradiol Valerate)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>استرادیول


موارد و عوارض مصرف استرادیول والرات (Estradiol Valerate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استرادیول
    موارد و عوارض مصرف استرادیول والرات (Estradiol Valerate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استرادیول والرات چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف سیپرو فلوکساسین (Ciprofloxacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیپرو

1:موارد و عوارض مصرف والریک (Valeric) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والریک چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف واکسن (Vaccines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چیست؟
الف) واژینیت آتروفیک، دیستروفی آتروفیک فرج، نشانه‌های یائسگی، کم کاری تخمدان، برداشت تخمدان، نارسایی اولیه تخمدان.


موارد و عوارض مصرف تیوسولفات سدیم طلا (Gold Sodium Thiomalate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف واکسن بی.سی.جی (BCG Vaccines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن
مقدار mg/day 2-1 به مدت 21 روز مصرف می‌شود.


موارد و عوارض مصرف ویتاگنوس (Vitagnus) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتاگنوس چیست؟
این مقدار سپس یک هفته قطع مصرف دارو، به طور دوره‌ای تکرار می‌شود.


موارد و عوارض مصرف تاموکسیفن (TOMOXIFEN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تاموکسیفن
یا اینکه، همین مقدار پنج روز مصرف و سپس دو روز قطع مصرف، به طور دوره‌ای تکرار می‌شود.


موارد و عوارض مصرف واکسن آبله مرغان (Varicella Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن

روش دیگر، تزریق عضلانی 20-10 میلی گرم یک بار در ماه هست.


ب) پرخونی پستان سپس زایمان.


مقدار 25-10 میلی گرم در پایان هر ماه تزریق عضلانی می‌شود.


پ) سرطان غیرقابل جراحی پستان.


مقدار 10 میلی گرم سه بار در روز به مدت سه ماه مصرف می‌شود.


ت) کارسینوم غیرقابل جراحی پروستات.


از راه خوراکی، مقدار 2-1 میلی گرم سه بار در روز و یا از راه تزریق عضلانی 30 میلی گرم هر 2-1 هفته مصرف می‌شود.


ث) پیشگیری از پوکی هستخوان سپس یائسگی.


روزانه 0.5 میلی گرم به مدت 21 روز مصرف شده سپس یک هفته مصرف دارو قطع می‌شود.

مصرف دارو به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ معاینه فیزیکی باید قبل از شروع دارو و سپس سالانه انجام شود.

سطح سرمی لیپید، فشارخون، تغییرات وزن، و عملکرد کبدی را مانیتور کنید.


2ـ افزایش احتمال خطر سکته قلبی و مغزی، سرطان سینه مهاجم، آمبولی ریوی و ترومبوز وریدی عمقی در تمام خانمهای یائسه با سن 50 تا 79 سال که هستروژن و پروستروژن دریافت می‌نمايند وجود دارد.

در سنین 65 سال به بالا ریسک دمانس نیز افزایش می‌یابد.


3ـ به خاطر احتمال افزایش ترومبوآمبولی، درمان بهتر هست حداقل یک ماه قبل از جراحی یا مواردی که ریسک ترومبوآمبولی را افزایش می‌دهند قطع شود.


4ـ به دلیل ایجاد عدم تحمل گلوکز، به طور مرتب در بیماران دیابتی قند خون مانیتور شود.


5ـ نیاز به ادامه درمان با این داروها هر 6-3 ماه یک بار بررسی شود.


تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
هسترادیول احتباس سولفوبرموفتالئین، پروترومبین و فاکتورهای انعقادی II و X و قابلیت تجمع پلاکتی ناشی از نوراپی نفرین را افزایش می‌دهد.


این دارو با افزایش غلظت گلوبولین پیوند یابنده به هورمونهای تیورئید سرم، موجب افزایش غلظت تام هورمونهای تیروئید (از طریق ید پیوند یافته به پروتئین یا تیروکسین تام اندازه گیری می‌شود) و کاهش برداشت رزینی 3 می‌شود.

ممکن هست غلظت سرمی فولات، پیریدوکسین و اونتی ترومبین کاهش و غلظت سرمی تری گلیسرید، گلوکز و فسفولیپید افزایش یابد.

تحمل گلوکز ممکن هست مختل شود.

دفع پرگناندیول ممکن هست کاهش یابد.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
هسترادیول با تقلید اثر هستروژن درونزاد در درمان کم کاری تخمدان، نشانه‌های یائسگی، و واژینیت آتروفیک مصرف می‌شود.

این دارو رشد بافتهای حساس به هورمون را در سرطان پیشرفته و غیر قابل جراحی پروستات و بعضی از موارد خاص سرطان پستان را در مردان و زنان سپس یائسگی مهار می‌سازد.


فارماکوکینتیک
جذب: هسترادیول و سایر هستروژنهای غیرکونژوگه به خوبی جذب می‌شوند، ولی پايه اً توسط کبد غیرفعال می‌شوند.

بنابراین، هستروژنهای غیرکونژوگه معمولاً به صورت تزریقی مصرف می‌شوند.


سپس تزریق عضلانی، جذب به سرعت شروع و تا چند روز ادامه می‌یابد.

هسترهای والرات در روغن طولانی اثر هستند، زیرا جذب اونها آهسته هست.


پخش: هسترادیول و هستروژنهای طبیعی دیگر حدود 80-50 % به پروتئینهای پلاسما، بخصوص گلوبولین پیوند یابنده به هسترادیول، پیوند می‌یابند.

در سرتاسر بدن انتشار یافته، ولی بالاترین غلظت اون در چربی یافت می‌شود.


متابولیسم: عمدتاً در کبد و از طریق کونژوگه شدن با سولفات و گلوکورنید، متابولیزه می‌شود.

به دلیل متابولیسم سریع، اشکال هستریفیه نشده، از جمله هسترادیول، معمولاً باید روزانه مصرف شود.


دفع: قسمت اعظم هستروژن به صورت کونژوگه‌های سولفات و یا گلوکورونید از طریق کلیه دفع می‌شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف هموقت با داروهایی که موجب القای متابولیسم کبدی می‌شوند (مانند ریفامپین، باربیتوراتها، پریمیدون، کاربامازپین و فنی توئین) ممکن هست اثرات هستروژنی داروی مصرفی را کاهش دهند.

این داروها سرعت متابولیسم بعضی از داروهای دیگر را نیز افزایش می‌دهند.


هسترادیول ممکن هست غلظت خونی گلوکز را در بیماران دیابتی افزایش دهد.

بنابراین، ممکن هست تنظیم مقدار مصرف انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قندخون ضروری باشد.


مصرف هموقت با داروهای ضد انعقاد ممکن هست اثرات ضدانعقادی داروهای شبه وارفارین را کاهش دهد.


مصرف هموقت با آدرنوکورتیکواستروئیدها یا هورمون آدرنوکوتیکوتروپین خطر تجمع مایعات و الکترولیتها را افزایش می‌دهد.


مصرف هموقت با داروهای سمی برای کبد (بخصوص دانترولن) خطر آسیب کبدی را افزایش می‌دهد.


مصرف هموقت با تاموکسیفن باعث کاهش اثرات اون می‌شود.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ معاینه فیزیکی باید قبل از شروع دارو و سپس سالانه انجام شود.

سطح سرمی لیپید، فشارخون، تغییرات وزن، و عملکرد کبدی را مانیتور کنید.


2ـ افزایش احتمال خطر سکته قلبی و مغزی، سرطان سینه مهاجم، آمبولی ریوی و ترومبوز وریدی عمقی در تمام خانمهای یائسه با سن 50 تا 79 سال که هستروژن و پروستروژن دریافت می‌نمايند وجود دارد.

در سنین 65 سال به بالا ریسک دمانس نیز افزایش می‌یابد.


3ـ به خاطر احتمال افزایش ترومبوآمبولی، درمان بهتر هست حداقل یک ماه قبل از جراحی یا مواردی که ریسک ترومبوآمبولی را افزایش می‌دهند قطع شود.


4ـ به دلیل ایجاد عدم تحمل گلوکز، به طور مرتب در بیماران دیابتی قند خون مانیتور شود.


5ـ نیاز به ادامه درمان با این داروها هر 6-3 ماه یک بار بررسی شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌‌بندی فارماكولوژیك: هستروژن.


طبقه‌‌بندی درمانی: جانشین هستروژن، ضد نئوپلاسم.


طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده X
نکات قابل توصیه به بیمار
1ـ در مورد اهمیت معاینه منظم فیزیکی تاکید کنید.

به بیمار توضیح دهید که خانمهای یائسه که این داروها را برای مدت 5 سال یا بیشتر سپس یائسگی مصرف می‌نمايند در معرض خطر سرطان اوندومتر برنامه دارند.

لذا توصیه کنید که مصرف دوره‌ای این داروها بهتر از مصرف مداوم هست.

از حداقل دوز ممکن هستفاده شده، و بهتر هست جهت کاهش ریسک کانسر پروژستینها نیز به درمان اضافه شوند.

توضیح دهید که ریسک سرطان سینه با این داروها افزایش نمی‌یابد.


2ـ در صورت بروز هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک اطلاع دهید : درد شکم، درد، بی حسی یا سفتی ساق پا یا کفل، فشار یا درد قفسه سینه، تنگی نفس، سردرد شدید، اختلالات بینایی مانند وجود نقطه‌های کور، برق زدگی در چشمها یا تاری دید، ترشح یا خونریزی از مهبل، وجود توده در پستان، تورم دستها یا پاها، زردی پوست و صلبیه، تیره شدن رنگ ادرار و مدفوع روشن.


3- در درمان دوره‌ای نشانه‌های یائسگی، احتمال خونروی در هفته‌ای که مصرف دارو قطع می‌شود، وجود دارد.

هر گونه خونریزی غیرطبیعی، را اطلاع دهند.


4ـ بیماران دیابتی باید زیادی قند خون را نقل دهند تا تنظیم دوز داروها صورت گیرد.


5ـ چگونگی معاینه روزمره پستان را به بیمار آموزش دهید.


6ـ در زنان در سن باروری قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کرده و به محض بارداری سریع اطلاع دهند.


7ـ چگونگی کاهش ریسک ترومبوآمبولی را به بیمار آموزش دهید.


8ـ به خاطر افزایش احتمال خطر عوارض قلبی ـ عروقی به بیمار توصیه کنید مصرف دارو را قطع کند یا کمتر مصرف کند.


9- قبل از تزریق این دارو، باید ویال را بین دو کف دست برنامه داده و چرخاند تا محلول یکنواخت شود.


10-این دارو باید به طور عمیق در عضلات حجیم تزریق شود.


مصرف در سالمندان: در زنان یائسه که هستروژن مصرف می‌نمايند، معاینه مکرر توصیه می‌شود.


مصرف در شیردهی: مصرف هسترادیول در شیردهی منع شده هست.


عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، سرگیجه، کره، افسردگی، بی خوابی، تشنج، سکته قلبی و مغزی، فلاشینگ.


قلبی ـ ‌عروقی: ترومبوفلبیت، ترومبوآمبولی، زیادی فشار خون، ادم پوست، ملاسما، کهیر، آکنه، سبوره، پوست چرب، پرمویی یا ریزش مو.


چشم: تشدید نزدیک بینی یا آستیگماتیسم، عدم تحمل عدسیهای تماسی.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، کرامپ شکمی، نفخ، اسهال، یبوست، بی اشتهایی، افزایش اشتها، تغییر وزن، سنگهای صفراوی، پانکراتیت.


تنفسی: آلرژی، برونشیت، عفونتهای فوقانی تنفسی.


ادراری ـ تناسلی:
در زنان: افزایش احتمال سرطان اوندومتر، خونریزی نابهنگام، تغییر در خونریزی قاعدگی، قاعدگی دردناک، آمنوره، ساییدگی گردن رحم، تغییر در ترشحات گردن رحم، بزرگ شدن فیبرومهای رحم، کاندیدیاز مهبلی.


در مردان: ژنیکوماستی، آتروفی بیضه، ناتوانی جنسی.


کبد: یرقان انسدادی، آدنوم کبدی.


متابولیک: زیادی قندخون، زیادی کلسیم خون، کمبود اسید فولیک.


سایر عوارض: سایر تغییرات پستان (حساس شدن به لمس یا فشار، بزرگی، ترشحات)، کرامپهای ساق پا، تشدید پورفیری.

تغییر میل جنسی، افزایش احتمال سرطان سینه.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: مسمومیت شدید پس از مصرف بیش از حد این دارو نقل نشده هست.

بروز هستفراغ را می‌توان انتظار داشت.


درمان: مراقبتهای حمایتی به عمل آید.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
ablet: 1, 2mg
Injection: 10 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌‌بندی فارماكولوژیك: هستروژن.


طبقه‌‌بندی درمانی: جانشین هستروژن، ضد نئوپلاسم.


طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده X
نکات قابل توصیه به بیمار
1ـ در مورد اهمیت معاینه منظم فیزیکی تاکید کنید.

به بیمار توضیح دهید که خانمهای یائسه که این داروها را برای مدت 5 سال یا بیشتر سپس یائسگی مصرف می‌نمايند در معرض خطر سرطان اوندومتر برنامه دارند.

لذا توصیه کنید که مصرف دوره‌ای این داروها بهتر از مصرف مداوم هست.

از حداقل دوز ممکن هستفاده شده، و بهتر هست جهت کاهش ریسک کانسر پروژستینها نیز به درمان اضافه شوند.

توضیح دهید که ریسک سرطان سینه با این داروها افزایش نمی‌یابد.


2ـ در صورت بروز هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک اطلاع دهید : درد شکم، درد، بی حسی یا سفتی ساق پا یا کفل، فشار یا درد قفسه سینه، تنگی نفس، سردرد شدید، اختلالات بینایی مانند وجود نقطه‌های کور، برق زدگی در چشمها یا تاری دید، ترشح یا خونریزی از مهبل، وجود توده در پستان، تورم دستها یا پاها، زردی پوست و صلبیه، تیره شدن رنگ ادرار و مدفوع روشن.


3- در درمان دوره‌ای نشانه‌های یائسگی، احتمال خونروی در هفته‌ای که مصرف دارو قطع می‌شود، وجود دارد.

هر گونه خونریزی غیرطبیعی، را اطلاع دهند.


4ـ بیماران دیابتی باید زیادی قند خون را نقل دهند تا تنظیم دوز داروها صورت گیرد.


5ـ چگونگی معاینه روزمره پستان را به بیمار آموزش دهید.


6ـ در زنان در سن باروری قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کرده و به محض بارداری سریع اطلاع دهند.


7ـ چگونگی کاهش ریسک ترومبوآمبولی را به بیمار آموزش دهید.


8ـ به خاطر افزایش احتمال خطر عوارض قلبی ـ عروقی به بیمار توصیه کنید مصرف دارو را قطع کند یا کمتر مصرف کند.


9- قبل از تزریق این دارو، باید ویال را بین دو کف دست برنامه داده و چرخاند تا محلول یکنواخت شود.


10-این دارو باید به طور عمیق در عضلات حجیم تزریق شود.


مصرف در سالمندان: در زنان یائسه که هستروژن مصرف می‌نمايند، معاینه مکرر توصیه می‌شود.


مصرف در شیردهی: مصرف هسترادیول در شیردهی منع شده هست.


عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، سرگیجه، کره، افسردگی، بی خوابی، تشنج، سکته قلبی و مغزی، فلاشینگ.


قلبی ـ ‌عروقی: ترومبوفلبیت، ترومبوآمبولی، زیادی فشار خون، ادم پوست، ملاسما، کهیر، آکنه، سبوره، پوست چرب، پرمویی یا ریزش مو.


چشم: تشدید نزدیک بینی یا آستیگماتیسم، عدم تحمل عدسیهای تماسی.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، کرامپ شکمی، نفخ، اسهال، یبوست، بی اشتهایی، افزایش اشتها، تغییر وزن، سنگهای صفراوی، پانکراتیت.


تنفسی: آلرژی، برونشیت، عفونتهای فوقانی تنفسی.


ادراری ـ تناسلی:
در زنان: افزایش احتمال سرطان اوندومتر، خونریزی نابهنگام، تغییر در خونریزی قاعدگی، قاعدگی دردناک، آمنوره، ساییدگی گردن رحم، تغییر در ترشحات گردن رحم، بزرگ شدن فیبرومهای رحم، کاندیدیاز مهبلی.


در مردان: ژنیکوماستی، آتروفی بیضه، ناتوانی جنسی.


کبد: یرقان انسدادی، آدنوم کبدی.


متابولیک: زیادی قندخون، زیادی کلسیم خون، کمبود اسید فولیک.


سایر عوارض: سایر تغییرات پستان (حساس شدن به لمس یا فشار، بزرگی، ترشحات)، کرامپهای ساق پا، تشدید پورفیری.

تغییر میل جنسی، افزایش احتمال سرطان سینه.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: مسمومیت شدید پس از مصرف بیش از حد این دارو نقل نشده هست.

بروز هستفراغ را می‌توان انتظار داشت.


درمان: مراقبتهای حمایتی به عمل آید.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 20 مهر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews