آیا سکس دهانی با همسر ایرادی دارد؟

دوستی با زن شوهردار البته بدون قصد و غرض چه حکمی دارد؟ دوستی با دختران چگونه است؟
می خواستم بدونم اگر دختر (بکر) و پسر هر دو مقلد آقای فاضل لنکرانی باشند می توانند بدون
می خواستم بدانم آیا بعد از عمل جماع آدم از جنس مخالف بدش می آید یا نه؟ مثلا بعد از این
آیا لیسیدن واژن زن از طرف مرد در زمان جماع مشکلی ندارد و آیا این کار خوب است؟ و آیا تحریک
آیا زمان پریود می تواند با عوض شدن فصل ها تغییر کند؟ مثلا یک ماه دیرتراتفاق بیفتد یا
من زمان نزدیکی برای فرزنددار شدن را مثلا اینکه در صبح باشد یا شب یا هنگامی که تمایل
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

آیا سکس دهانی با همسر ایرادی دارد؟
    آیا سکس دهانی با همسر ایرادی دارد؟

پاسخ :


آیا به دنبال ملاعبه با همسر در چه صورت بر زن غسل واجب می شود؟

1:اگر انسان با زنی بدکاره به صورت موقت مثلا نیم ساعت ازدواج موقت کند و مهریه اش را بدهد

زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند، و این کار هم حرام نیست اما خوردن ترشحاتی که از زن یا مرد خارج می شود از خبائث شمرده می شود و جایز نیست وترشح خانم ها در اوج شهوت جنسی حکم منی دارد و نجس می باشد و موجب ت هم می شود.

اگر در هنگام ادرار یک آبی که شبیه آب منی نباشد بیاید حکم چیست؟ باید غسل کنیم؟
سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید.


در مورد این که متعه چند بار مجاز دانسته شده است و آن هم چون شرایط اضطراری بوده است (بقره،
در این مورد می توانید کتاب ازدواج مکتب انسان ساز به قلم شهید دکتر پاک نژاد و بهداشت ازدواج دکتر صانعی را مطالعه فرمایید.

برگرفته از پرسمان


آیا با ورود ابزار سونوگرافی به فرج انسان غسل جنابت بر او واجب می شود؟
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:33 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

خانمی پس از آمیزش (بدون وسیله جلوگیری)با همسر خود قبل از غسل بول می کند با وجود این پس
آیا مقاربت با همسر هنگامی که خون حیض بیرون نیامده و داخل رحم است جایز است ؟ خانمی می
ببخشید که این سؤال رو می پرسم اما خیلی ذهنم رو مشغول کرده که: خوردن اندام جنسی زنان
آیا بعد از خواندن صیغه عقد دائم و ثبت آن در دفتر ازدواج در صورتی که هنوز مراسم عروسی
در چه حالتی افراد مجرد جنب می شوند؟ آیا در هر حالتی که چیزی از انسان خارج می شود حالت
اگر پسری بالغ شده باشد می تواند بدون اجازه والدین دختری یا زنی برای خود صیغه کند؟
می خواستم بپرسم که ترشحات سفیدی که خانم ها می بینند باید برای آن غسل بکنند؟ من تقریبا
من و دوست دخترم با یکدیگر رابطه جنسی داریم البته می دانیم کارمان گناه کبیره است و اینکه
آیا صیغه محرمیت بدون اجازه پدر دختر امکان دارد؟ حتی اگه مجبور باشند؟
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*