می خواستم بدانم در مورد ازدواج موقت هم بعد از سه بار فسخ صیغه و یا بخشیدن مدت آن برای

اگر پسری بالغ شده باشد می تواند بدون اجازه والدین دختری یا زنی برای خود صیغه کند؟
می خواستم بپرسم که ترشحات سفیدی که خانم ها می بینند باید برای آن غسل بکنند؟ من تقریبا
من و دوست دخترم با یکدیگر رابطه جنسی داریم البته می دانیم کارمان گناه کبیره است و اینکه
آیا صیغه محرمیت بدون اجازه پدر دختر امکان دارد؟ حتی اگه مجبور باشند؟
گاهی بر اثر هجوم افکار جنسی (یا خیالات جنسی ارادی) مایعی از بدنم خارج می شود به این صورت
اگر کسی به طور ارادی به مسائل جنسی فکر کند (بدون دست ورزی) و مایعی بی رنگ (به طوری که خودم
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

می خواستم بدانم در مورد ازدواج موقت هم بعد از سه بار فسخ صیغه و یا بخشیدن مدت آن برای
    می خواستم بدانم در مورد ازدواج موقت هم بعد از سه بار فسخ صیغه و یا بخشیدن مدت آن برای بار چهارم زن و مرد نسبت به هم حرام هستند؟

پاسخ :


می توان با یک دختر باکره ازدواج موقت کرد نه برای ارتباط جنسی بلکه برای اینکه در طول

1:من زمانی که به مسائل ازدواج، زناشویی و جنسی فکر می کنم یا مطلب و کتابی در این مورد می

خیر.


مایع سفید رنگی که قبل از خروج بول از بدن خارج شود چه حکمی دارد؟ این اتفاق خصوصا هنگامی
حکم شرعی فقط مختص به عقد و ازدواج دائم هست.(توضیح المسائل آیت الله بهجت، چ86، ص384 با هستفاده از مسأله 1929)


برگرفته از پرسمان


در هنگام خواب مایعی شبیه به آنچه که به هنگام تماشای صحنه های شهوت انگیز از بدن خارج
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:51 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

اینجانب مدتی در کلاس های مشاوره جهت ازدواج شرکت می کردم و با توصیه روان شناسان مربوطه
آیا مطالب زیر صحیح است؟ نظرات مراجع عظام تقلید راجع به اذن ولی در ازدواج موقت: 1- آیت
در صورت نگاه کردن به عکس یا فیلم محرک مایعی که از انسان دفع می شود مشخصات منی را ندارد.
سؤالی دارم که البته در موردش شک دارم یا بهتر است بگویم فکر می کنم اشتباه است می خواستم
من با یک دختر دوست شدم. می خواهیم به هم محرم باشیم. مثلا اگه دستمون به هم خورد گناه نکرده
من دختری دانشجو هستم که در خوابگاه با دختری آشنا شدم که بعد از مدتی احساس کردم که به
در صورت دیدن فیلم هایی که شهوت من دختر را بر می انگیزد من چگونه بفهمم به من حالت شهوت
آیا تماشای فیلم های مستهجن گناه دارد و از چه نوع گناهانی محسوب می شود؟ در صورت وجود
آیا لیس زدن اعضای حساس بدن همسرم از نظر احکام اشکال دارد؟
من تقریبا هر روز با ترشحاتی به رنگ سفید مایل به زرد و گرم مواجه هستم آیا لازم است غسل
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*