من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی


من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی
    من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی خارج شده اما بعدا متوجه شدم ان مذی بوده است حکم روزهام چگونه است؟

پاسخ :


دانشجوی کشور هند هستم و شیعه و شرایط ازدواج دایم برایم فراهم نیست و دختر مسلمان هم اینجا

1:من به این نتیجه رسیدم که نمی تونم به طور کامل خودارضایی رو ترک کنم با این شرایط ازدواج

با توجه به اینکه تصویر برهنه ای که شهوت انگیز هست، غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه هست، بنابر دیدن اونها حرام هست.(اجوبه، ص260، با هستفاده از سوال 1188) اما درباره روزه، روزه صحیح هست.(استفتاء از دفتر معظم له)

برگرفته از پرسمان


من تا دو سال پیش مبتلا به خود ارضایی بودم حالا پس از دو سال ترک دچار ناتوانی جنسی شده
پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:34 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

اگر گاهی اوقات هنگام ادرار ماده ای شبیه منی بیرون آید حکم چیست؟
عقدی هستم شوهرم می خواهد او را با دست ارضا کنم گاهی وقت ها اعصابم خرد می شود ولی به خاطر
حکم اسلام (مخصوصا مرجع تقلید خودم آیت ا... بهجت) در مورد رابطه جنسی مقعدی و دهانی چیست؟
اگر شخص روزه دار به صحنه شهوت انگیز یا به زن نامحرم نگاه کند مدتی بعد مایعی خارج شود
دختری هستم که از زمان تولد با خاله و شوهرش زندگی کرده ام اکنون که می خواهم ازدواج کنم
آیا زن و مرد بدون حضور هیچ کس یعنی در جایی که فقط خوشان حضور دارند و هیچ کس دیگری حضور
آیا زن باید قبل از خواندن صیغه مهریه اش را معین کند یا بعد از خواندن صیغه و محرم شدن
عوارضی که ممکن است زنا و همجنس بازی پدید آورد را به طور جداگانه و کامل توضیح دهید. (با
در مورد عشق بازی های همجنس گرایانه -یک مرحله پایین تر از همجنس بازی- توضیح دهید. (آیا
خواندن صیغه عقد موقت بین پسر و دختری که به هر صورت بکارتش رو از دست داده درسته؟ و اینکه
در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟ چگونه می توان تشخیص داد منی از زن خارج شده و آیا
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*