لطفا راه تشخیص منی را بگویید به کتاب های مراجع تقلید مراجعه کردم ولی نفهمیدم فرق منی

من تا دو سال پیش مبتلا به خود ارضایی بودم حالا پس از دو سال ترک دچار ناتوانی جنسی شده
اگر گاهی اوقات هنگام ادرار ماده ای شبیه منی بیرون آید حکم چیست؟
عقدی هستم شوهرم می خواهد او را با دست ارضا کنم گاهی وقت ها اعصابم خرد می شود ولی به خاطر
حکم اسلام (مخصوصا مرجع تقلید خودم آیت ا... بهجت) در مورد رابطه جنسی مقعدی و دهانی چیست؟
اگر شخص روزه دار به صحنه شهوت انگیز یا به زن نامحرم نگاه کند مدتی بعد مایعی خارج شود
دختری هستم که از زمان تولد با خاله و شوهرش زندگی کرده ام اکنون که می خواهم ازدواج کنم
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

لطفا راه تشخیص منی را بگویید به کتاب های مراجع تقلید مراجعه کردم ولی نفهمیدم فرق منی
    لطفا راه تشخیص منی را بگویید به کتاب های مراجع تقلید مراجعه کردم ولی نفهمیدم فرق منی با رطوبت چیست؟ با دیدن هر رطوبتی به حمام می روم و غسل می کنم راه حل چیست؟

پاسخ :


آیا زن و مرد بدون حضور هیچ کس یعنی در جایی که فقط خوشان حضور دارند و هیچ کس دیگری حضور

1:آیا زن باید قبل از خواندن صیغه مهریه اش را معین کند یا بعد از خواندن صیغه و محرم شدنعوارضی که ممکن است زنا و همجنس بازی پدید آورد را به طور جداگانه و کامل توضیح دهید. (با
مذی مایعی هست که با تحریک مختصر جنسی از انسان خارج می شود و جهش هم ندارد، این آب پاک هست و موجب غسل هم نمی شود و روزه را نیز باطل نمی کند.

در مورد عشق بازی های همجنس گرایانه -یک مرحله پایین تر از همجنس بازی- توضیح دهید. (آیا
آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم هست.

خواندن صیغه عقد موقت بین پسر و دختری که به هر صورت بکارتش رو از دست داده درسته؟ و اینکه
1- بول:

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟ چگونه می توان تشخیص داد منی از زن خارج شده و آیا
2-منى: آبى هست که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال اون بدن سست می شود و انسان لذت می برد.

من 22 سالمه حدود 2 ساله که پسر خالم به من اظهار علاقه می کنه بدون این که خونواده ها رو
3- مذى: آبى هست که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و سپس اون خارج مى‏شود.

آیا مرجع تقلیدی ازدواج دختر را بدون اذن پدر جایز دانسته است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است
4- وذى: آبى هست که سپس خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفید رنگی هست که سپس بول کردن خارج مى‏گردد.


حکم آبها:
1- بول و منی نجس هست و طهارت لازم دارد.

با خروج منی غسل ت نیز به انسان واجب می شود.
2- آبی که گاهی سپس شوخی با همسریا تحریک شهوت از هر طریقی, بدون ارگاسم، خارج می شود( مذی)پاک هست و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند.
3- آبی که گاهی سپس بول خارج می شود( ودی) و شباهت به منی دارد اون هم موجب غسل نمی شود، ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس هست و لازم هست محل خروج را تطهیر شود.
4- همین طور آبی که گاهی سپس منی بیرون می آید و به اون (وذی) می گویند, به خودی خود پاک هست و موجب غسل نمی شود, اگرچه شخص قبل از اون به واسطه خروج منی جنب شده و به غسل نیاز دارد.
بنابراین هر آبی که از بدن خارج می شود حکم منی را ندارد و موجب غسل نمی شود.
نشانه های منی در مردان:
همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم): خروج منى در مرد داراى سه نشانه هست: 1.

همراه با شهوت باشد.

2.

با جستن بیرون آید.

3.

بدن سست شود.

اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از اونها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.
آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منى در مرد داراى دو نشانه هست: 1.

همراه با شهوت باشد.

2.

با جستن بیرون آید.

اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از اون دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل اله.
آیت‏الله صافى: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، اون رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى هست.توضیح المسائل، م 1352.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:46 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews