شنیده ام در میان بعضی از شاخه های سنی مذهب دخول در پشت زن دائمی شخص نیز وجود دارد. اگر


شنیده ام در میان بعضی از شاخه های سنی مذهب دخول در پشت زن دائمی شخص نیز وجود دارد. اگر
    شنیده ام در میان بعضی از شاخه های سنی مذهب دخول در پشت زن دائمی شخص نیز وجود دارد. اگر صحت دارد چه حکمی دارد؟

پاسخ :


آیا می شود صیغه محرمیت را خود 2 فرد بخوانند؟ چه متنی را باید خواند؟ زمانشو چطوری باید

1:مایعی ادرار مانند که بعد از ادرار کردن و البته استبرا از بول از بدن خارج می شود آیا حکم

اون طوری که از بعضی از کتبی که فتاوای اهل سنت را بیان کرده مانند کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه ج1ص109 هستفاده می شود در حال حائض و نفساء بودن زن- غیر از دخول در قبل سائر لذات و هستمتاعات را از زن جایز می دانند ولی از نظر فقهاء شیعه اختلاف هست که توجه شما را به فتاوای اونها در ذیل جلب می کنیم:

یه جوان 23 ساله هستم و مجرد، پدر من بدلیل سن زیاد و بیماری نمی تواند کار کند. خانواده


آمیزش وهمجنس بازی دختر به بلوغ رسیده مجرد با پسر به بلوغ رسیده مجرد، چه حکمی داشته و
برگرفته از پرسمان.
اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشتهخوردن شیر زن برای همسرش چه حکمی دارد؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:36 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews