اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته

آیا نزدیکی از جلو یا فرج در دوران عقد امکان پذیر است؟ توضیح دهید.
در صورتی که دختری خواهان ازدواج موقت با کسی باشد آیا راضی کردن پدر دختر لازم است؟
استشها در زنان چیست و آیا در این خصوص هم انزال صورت می گیرد؟ استناد قرآنی در این زمینه
لطفا بفرمایید که آیا در نزدیکی زن و شوهرش مایع لزجی که از فرج زن بیرون می آید باعث جنب
اگر انسان با دیدن چیزی شهوتی شود و آبی از وی خارج شود آیا غسل واجب می شود؟
می خواستم بپرسم که اگر پسر و دختری بدون اذن پدر با هم ازدواج موقت نمایند، صیغه آنها
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته
    اگر بعد از خواب، دیدیم مایعی از بدنمان خارج شده و بین ادرار و منی بودن این مایع شک داشته باشیم، آیا باید غسل جنابت کنیم؟

پاسخ :


من دختری 19 ساله دانشجو هستم و نیاز به همسری با ایمان و خوب دارم. این نیاز به من فشار می

1:در ازدواج موقت اذن ولی برای دوشیزه بنا بر نظر اکثر علما احتیاط واجب است. آیا می توانآیا می شود غیر از راه نزدیکی با همسر (و با همسر و به طور عمدی) آب (منی) را خارج کرد؟
اگر سپس بیدار شدن از خواب، نشانه های منی یافت شود غسل واجب می شود در غیر این صورت غسل ندارد و اگر شک در نشانه ها پیدا شود باز غسل واجب نیست.

شنیدم که بعضی از ائمه(ع) سفارشاتی جهت داشتن روابط زناشویی در مواقع خاص (تاریخ خاصی از
نشانه های منی در مرد عبارت هست از:

کسی که نامزد (عقد موقت) هست و حالا می خواد دائمیش کنه چه جوری باید عقد موقت رو باطل کنه؟
همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم): خروج منى در مرد داراى سه نشانه هست: 1.


صیغه غیر مدخوله دختر باکره بدون اذن ولی جایز است؟
همراه با شهوت باشد.


اینجانب دانشجوی سال دوم رشته ریاضی در دانشگاه علوم پایه دامغان هستم. بعد از وضو گرفتن
2.


آیا دیدن عکس های سکس حرام است و آیا دیدن آن برای دختران نیاز به غسل دارد؟ و اگر دختری
با جستن بیرون آید.

3.

بدن سست شود.

اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از اونها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.
آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منى در مرد داراى دو نشانه هست:
1.

همراه با شهوت باشد.

2.

با جستن بیرون آید.

اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از اون دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى یقین کند که منى هست.آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل اله.
آیت‏الله صافى: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، اون رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر اونکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى هست.توضیح المسائل، م 1352.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:16 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews