آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟

انجام چه کارهایی برای نزدیکی با همسر جایز نیست؟
آیا نزدیکی در ماه رمضان با همسر کلا ممنوع می باشد؟ اینکه می گویند اگر آلت تا ختنه گاه
آیا در نزدیکی با همسر انجام هر کاری که باعث لذت طرفین شود به شرط رضایت هر دو مثل لیسیدن
آیا آبی که قبل از منی از بدن خارج می شود و بی رنگ است، اگر از بدن در حین روزه خارج شود
آیا اینکه هدف ازدواج نیست و برای انجام برنامه ای با نامحرمی صیغه موقت بخوانیم آن قبول
متأهل هستم. مدتی است با خانمی در حدود 45 سال آشنا شده ام. ایشان تا به حال ازدواج نکرده
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟
    آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟

پاسخ :


می خواستم بپرسم صیغه محرمیت را اگه خود زن و مرد بخوانند صحیح است؟‌ و جمله صحیحش چیست؟

1:اگر ممکن است خطبه صیغه موقت را برایم بگویید.

زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند، اما در مورد لیس زدن یا مکیدن عورت، اگر چه شرعا حرام نیست، ولی منی نجس و خوردن اون حرام هست اما ممکن هست برای حفظ شان و شخصیت یک انسان مسلمان و مومن مناسب نباشد.


حکم آب بعد از بول و استبراء چیست؟
علاوه بر این که خلاف اصول بهداشتی، نیز هست، لذا با توجه به این که معمولا محل عورتین مخصوصاً انتهای روده بزرگ مرکز انواع میکروب های خطرناک هست سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید.


من می توانم دختری را بعد از تعیین کردن مدت و مقدار مهر (بدون اجازه پدر) صیغه کنم؟ و اگر
البته باید دانست که منی نجس و خوردن اون حرام هست.

در روابط جنسی اگر دخولی صورت نگیرد اما در اثر ملاعبه زن به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسد
در این مورد می توانید کتاب ازدواج مکتب انسان ساز به قلم شهید دکتر پاک نژاد و بهداشت ازدواج دکتر صانعی را مطالعه فرمایید.

برگرفته از پرسمان


پسری هستم با دختری با موافقت هر دو عقد موقت کردیم و تماس جنسی انجام دادیم و پرده او پاره
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:45 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews

هفته آینده ازدواج بنده است ولی من نمی دانم اول با شوهرم چه کار کنم چه جوری اول شروع کنیم؟
در صورت نزدیکی با همسر بدون عمل دخول از انسان ترشح خارج شود چه حکمی دارد؟
اگر مرد با دختری فقط بخواهد روبوسی و بازی (جنسی) بکند (بدون دخول) و قبل از شروع او را به
اگر کسی با همسر خود نزدیکی کند و سپس در همانجا با خود کاری کند که منی از خودش خارج گردد
منظور از جلق دادن چیست؟
در مورد ازدواج موقت آیا شرعی است؟ چگونه یک زوج نزدیک سن خود پیدا کنیم؟ (حداکثر اختلاف
دختری که پدر و جدش در قید حیات نیستند خودش با مردی صیغه عقد دایم را خوانده آیا این عقد
ایرانی های مقیم آمریکا و یا سایر کشورها حرف به نظر جالبی می زنند و می گویند دین باید
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*