سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان


سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان
    سؤال من از محضر مراجع تقلید این است که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان آمیزش نکنید» با توجه به این حدیث آیا در موقع بازی با همسر نیز نباید عریان بود و کلا میزان مجاز برای بیرون آوردن البسه در هنگام آمیزش چقدر است؟

پاسخ :


من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از مدتی چون معیارهایمان

1:من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از مدتی چون معیارهایمان

عریان بودن در هنگام آمیزش مکروه هست، برای رفع کراهت کافی هست زوجین با ملافه ای خود را بپوشانند ولی ملاعبه و بازی کردن با همسر به صورت عریان کراهت ندارد کراهت در مورد آمیزش هست.

برگرفته از پرسمان


من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از مدتی چون معیارهایمان
پرسمان در تاریخ 21 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:29 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از مدتی چون معیارهایمان
من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و از شما درخواست
من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و از شما درخواست
خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری برای آن متصور
خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری برای آن متصور
ترم 5 شیمی هستم و سربازی هم نرفته ام و اگر ازدواج نکنم به گناه می افتم چه کار کنم؟
کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه کند؟ یعنی
آیا پسر و دختر بدون اجازه والدینشان می توانند صیغه موقت بخوانند؟
آیا دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری (در صورتی که زنده باشند) به عقد غیردایم
کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه کند؟ یعنی
آیا خودارضایی سبب میشه آدم بچه دار نشه؟ اگر بله، چرا؟ (مدرک لطفا بذارین) دکترا می گن
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*