آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن

به نظر شما جوانی که نه امکان ازدواج چه دایم چه موقت را ندارد با شهوت درون خود باید چگونه
وقتی کسی رو دوست داریم و واقعا طرفین راضی هستند بوس کردن و دست هم را گرفتن گناه دارد؟
آیا دختر باکره برای ازدواج موقت باید از پدر خود اجازه بگیرد؟
دختری هستم که در بچگی مدت 4 و 5 سال با بدنم بازی می کردم و حالا فهمیده ام که چیزی به نام
اینجانب مدتی است که دچار مشکلی شده ام و آن این است که بعد از ادرار و تقریبا بعد از 10 یا
آیا استمنا بدون این که عادت شود (ماهی 2 یا 3 بار) برای بدن ضرر دارد؟ اگر نتواند ازدواج
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن
    آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن فیلم شهوت انگیز باعث غسل جنابت می شود؟ هر چند تحریک کم باشد ولی مایع خارج شود؟ لطفا کامل توضیح دهید.

پاسخ :


نزدیکی در روز چه حکمی دارد؟ آیا من که مشکل قطعی آب دارم می توانم در روز نزدیکی کنم؟ آیا

1:کسانی که نمی توانند ازدواج کنند ازدواج موقت بهترین راه حل می باشد. آیا جایی برای این

جواب زرنگار: حصول ت در بانوان به دو طریق هست: الف) دخول، ب ) خروج منى.


می خواستم بدانم می شود دختر بالای 30 سال را به زبان فارسی عقد موقت کرد و در لحظاتی که
البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست.


چه موقع غسل جنابت بر زن واجب می گردد؟ زمانی که بر اثر بازی کردن خیس شود غسل جنابت واجب
تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد.

خواهشمند است پیرامون ازدواج موقت و این که بعضی مراجع فتوا به عدم اجازه والدین در صورت
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى مانند موارد یاد شده در سوال خارج مى‏شود پاک هست و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود و بدن همراه اون سستى پیدا می کندحکم منى را دارد و موجب ت هست.


اگر ممکن است در مورد یک مسأله مرا راهنمائی کنید. با زن جوانی مدت کمتر از یکسال به صورت
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید هست و اون اینکه تا وقتى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به اون حالت نهایى نباشد حکم ت جارى نمى‏گردد.


من دختر بیست و سه ساله مجرد هستم ... خیلی زود بلوغ شدم و مادرم متوجه این موضوع به خوبی
بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد ت حاصل نشده هست.

برگرفته از پرسمان


من دختری هستم که تازه عقد کرده ام می خواهم بدانم آیا غیر از دخول احتمال دارد که غسل بر
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews