آیا نماز صبح پس از نزدیکی شبانه زناشویی بدون غسل قبول می باشد؟

جوانی که مجرد است مسلما دارای شهوت و غریزه جنسی است کنترل آن مشکل است چه راه هایی برای
می خواستم بدونم که آیا زن در هنگام عمل جنسی بیشتر لذت می برد یا مرد و چرا؟ همچنین آیا
اگه یه دختر تصور کنه که با جنس مخالف تماس جنسی داره و در همان لحظه مایع از بدنش خارج
من قصد دارم بچه دار شوم ولی هنوز موفق به داشتن فرزند نشده ام. 1- لطفا بفرمایید هنگام جماع
آیا دختر و پسری که می خواهند با هم ازدواج کنند، برای این که بتوانند حرف هایشان را راحت
آیا دختری که در دوران عقد است و هنوز باکره است در صورت ایجاد رابطه با همسرش (فقط لمسی)
Limited sockets to midp?
Stopping a TcpListener after calling BeginAcceptTcpClient
Is a client-server setup a good way to move data between machines?
java socket send & receive byte array
Help with Sending/ Receiving UDP packets - C Sockets
How should a HTTP server (using sockets) detect that the client is no longer connected and abort processing?
Is it feasible to develop a chat app using php sockets?
Sockets - send and receive
How to fix “a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time …” error?
Java NIO: Relationship between OP_ACCEPT and OP_READ?

آیا نماز صبح پس از نزدیکی شبانه زناشویی بدون غسل قبول می باشد؟
    آیا نماز صبح پس از نزدیکی شبانه زناشویی بدون غسل قبول می باشد؟

پاسخ :


می خواستم بدونم تحریک جنسی همسر از طریق دهان چه حکمی داره؟

1:برای عمل تلقیح بین زن و شوهر آیا منی مرد باید وارد آلت تناسلی جلوی زن شود یا اینکه منی

وقتی انسان جنب می شود تا وقتی که وقت برای غسل کردن و مطالعهنماز تنگ نشده می تواند غسل ت را تأخیر بیندازد و لازم نیست فورا غسل کند زیرا غسل ت به خودی خود مستحب هست ولی برای نماز واجب می شود.


پسری 21 ساله هستم که از دوران کودکی عمل زشت خودارضایی را انجام می دهم. تا به حال هزاران
بنابراین اگر عمدا و بدون عذر شرعی و با دسترسی به حمام غسل ت نکند تا وقت نماز تنگ شود گناه کرده هست ولی در تنگی وقت باید تیمم بدل از غسل نموده و نماز را بخواند و صحیح هست و اگر نخواند باید بعدا قضای اون را به جا آورد.


آیا نگاه کردن به عکس های نیمه برهنه اینترنتی که حتی خانم ها هم باشند جایز است و حرام
همین طور اگر بدون غسل و تیمم نماز خوانده باشد نمازش باطل هست و باید اون را قضا نماید (توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 657).

برگرفته از پرسمان


دانشجو هستم شرایط اقتصادی اجازه انتخاب همسر را نمی دهد. چند راه حل برای جلوگیری از این
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:50 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews

در ازدواج موقت با شرط عدم دخول و مقاربت هم اذن پدر لازم است؟
آیا برای خواندن صیغه موقت یک دختر باکره اجازه پدر دختر لازم است؟
ازدواج موقت با دختر بالغی که بدون اجازه پدر (دختر خواستار است) مشکلی دارد که هدف برای
بعضی اوقات آدم در ماهواره و یا . . . تصاویر و یا فیلم بد مثل تماس زنی با مردی ، می بیند
آیا اگر دختری با دیدن فیلمی یا هر چیز دیگر تحریک شده و مایعی از او خارج شود جنب شده و
من جوانی 24 ساله دارای نامزد رسمی عقد کرده می باشم. برای برقرای ارتباط جنسی از عقب آیا
من دختری 25 ساله هستم. نمی دونم که چه جوری باید سؤالم را مطرح کنم راستش من زمانی که 5 یا
آیا ارضای دهانی شوهر اشکال شرعی ندارد؟ اگر ارضای دهانی شوهر اشکال ندارد آیا خوردن مایع
می گن زنا حرومه برای اینکه با پاره شدن رحم دیگه دختر نمی تونه ازدواج کنه حالا اگه از
Delphi ScktComp: When is the onWrite event being fired?
How to detect dataloss with Java sockets?
Why will socket connection to port 23 not work?
What's causing my java.net.SocketException: Connection reset?
programatically evaluating the value of somaxconn, to set the listen backlog parameter
Can a Java applet retain a socket connection when going to a new web page?
Java control IP TTL?
Flash client XMLSocket not connecting to server
How to reopen a Java socket
How can I get non-blocking socket connect()'s?
*